B襤LSEM retmen Se癟me ve Atama K覺lavuzu Yay覺mland覺.

B襤LSEM retmen Se癟me ve Atama K覺lavuzu Yay覺mland覺.


  • 20 Ocak 2022 Perembe
1027 g繹r羹nt羹lenme

B襤LSEM Öretmen Seçme ve Atama K覺lavuzu Yay覺mland覺.Bilim ve sanat merkezlerine öretmen al覺m覺 amac覺yla haz覺rlanan 2022 y覺l覺 Bilsem Öretmen Seçme ve Atama K覺lavuzu ve kontenjanlar yay覺mlanm覺t覺r.

Bavuru ve onay ilemleri 24-28 Ocak 2022 tarihleri aras覺nda http://mebbis.meb.gov.tr  adresinden yap覺lacakt覺r. Bavuruda bulunacak öretmenlerin; MEBB襤S e-Personel Modülündeki örenim, hizmet durumu ve benzeri bilgilerine ilikin eksiklikleri gidermek veya yanl覺l覺klar覺 düzeltmek amac覺yla bavuruda bulunmalar覺 hâlinde gerekli ilemler il/ilçe millî eitim müdürlüklerince atama takviminde belirtilen bavuru ve onay sürecinden önce gerçekletirilecektir. Öretmen seçme ve atama sürecine ilikin i ve ilemlerin k覺lavuzda yer alan hükümler dorultusunda yap覺lmas覺 gerekmektedir.

"2022 Y覺l覺 Bilim ve Sanat Merkezlerine Öretmen Seçme ve Atama K覺lavuzu"nu indirmek için t覺klay覺n覺z.

"2022 Y覺l覺 Bilim ve Sanat Merkezleri Öretmen Seçme ve Atama K覺lavuzu Kontenjanlar覺"n覺 indirmek için t覺klay覺n覺z.

0 Yorum:

Mesaj覺n覺z

襤aretli alanlar覺 doldurunuz *

襤lgili Haberler

  • Eitim
  • 18 Ekim 2021 Pazartesi
YK'TEN FLA YZDE 40 KARARI