MLAKAT 2.GN SORULARI (20 MAYIS)

MLAKAT 2.GN SORULARI (20 MAYIS)


  • 20 May覺s 2021 Perembe
90915 g繹r羹nt羹lenme

Sözlemeli Öretmenlik Mülakat süreci balad覺. 18 May覺s'ta ilk gün gerçekletirildi. 19 May覺s resmi tatil olduu için mülakat yap覺lmad覺.

Bugün 2. gün ile devam ediyor. Aa覺da bugün sorulan sorular覺 bulabilirsiniz. Sorulara ulat覺kça eklemeye devam ediyoruz. Sayfay覺 tekrar ziyaret ediniz. (Öretmen Gündem Özel Haber 襤çeriin her hakk覺 sakl覺d覺r. Al覺nt覺lanmas覺 kopyalanmas覺 yasakt覺r.)

1.GÜN 18 MAYIS SORULARI 襤Ç襤N TIKLAYINIZ.

3.GÜN SORULARI 襤Ç襤N TIKLAYINIZ (21 MAYIS)

4. GÜN MÜLAKAT SORULARI 22 MAYIS

5.GÜN SORULARI 襤Ç襤N TIKLAYINIZ 25 May覺s

6.Gün Sorular覺 için TIKLAYINIZ 26 May覺s

1) Örencinin fizyolojik geliimi için hangi s覺n覺f yönetimi kulan覺l覺r?

2)Türkiye'nin en kalabal覺k ilçesi

3) Örencide otokontrol ve özdisiplin becerisini nas覺l gelitirirsiniz.

4) Teknolojik araçlar 襤nternet bilgisayar gereklimi? Neden?

5) Çocuklar覺n cinsiyet farkl覺l覺klar覺n覺 anlad覺覺 3-6 ya aras覺 psikoseksüel dönem hangsidir? (fallik)

6) 襤nternet ilk hangi ihtiyaçtan dolay覺 ortaya ç覺km覺t覺r.

7) Öretmenlik mesleini neden seçtiniz?

8) Teknolojiyi s覺n覺fta kullan覺rken ne gibi s覺n覺f kurallar覺n覺z olurdu?

9) Hizmet içi eitimler hakk覺nda ne düünüyorsunuz?

10) MEB in dijital hizmetleri hakk覺nda ne düünüyorsunuz.

11) Vatan覺ma göz dikeni Ez olum sözlerinin yazar覺 ( Esat Kabakl覺)

12) Okul çevresi nas覺l düzenlenmeli?

13) Türk Basketbol tarihinde en çok say覺 atan oyuncu

14) Örenmeyi öretmek neden önemli ?

15) Dijital gazete haz覺rlarken örenciler için nelere dikkat edersiniz?

16) Ben tüccar deilim eitimciyim sözü kime aittir?

17) Örenciler aras覺nda kültürel fakl覺l覺klar varsa bunu bilimsel teknolojiden yararlanarak örencileri nas覺l kaynat覺r覺rs覺n覺z?

18) Bireyi tan覺ma tekniklerinden 2 tane söyleyiniz.

19) 襤nsanl覺k küçük benim için büyük bir ad覺m sözü kime aittir?

20) Teknoloji ba覺ml覺l覺覺 nedir?

21) 襤nternetin olmad覺覺 bir dünya nas覺l olurdu?

22) Test tekrar test neden yap覺l覺r?

23) Derstte örencinin ilgisini nas覺l çekersiniz?

24) MEB'in verdii e-hizmetlere örnek veriniz.

25) Mezuniyet not ortalamas覺 70 olan bir öretmenin KPSS puan覺na etkisinde ba覺ms覺z deiken nedir?

26) Moon Walk yürüyüü ile ünlü sanatç覺 kimdir? 

27) Zararl覺 al覺kanl覺klar覺 önlemede teknoloiyi nas覺l kullan覺rs覺n覺z?

28) 2020 de ertelenen spor müsabakalar覺?

29) Neden birden fazla yöntem ve teknik kullan覺rs覺n覺z?

30) ans baar覺s覺 en az olan s覺navlar hangileridir?

31) Rönesans dönemindeki görsel astronomi babas覺 kimdir?

32) S覺n覺f duvarlar覺ndaki seçilen renklerin örenci baar覺s覺 üzerindeki etkisi?

33) Eitimde teknolojiden nas覺l faydalan覺labilir?

34) Bireysel farkl覺l覺k nedir? Eitim ortam覺nda nas覺l etkisi olur?

35) Rönesans döneminde Dünyan覺n ekli ile ilgili çal覺ma yapan kii kimdir?

36) Bar覺 MAnço'nun Gülpembe ve Aya覺nda gümü halhal ark覺lar覺n覺n olduu albüm hangisidir?

37) ans baar覺s覺n覺 azaltmak için kullan覺lan madde türleri?

38) MEB'in hedefleri nelerdir?

39) Ortak s覺nav haz覺rlayan öretmenler neye dikkat etmeli?

40) "DSÖ oyun ba覺ml覺l覺覺n覺 zihinsel bozukluk olarak kabul etmi" bu konu hakk覺ndaki yorumlar覺n覺z?

41) 襤nternetin olmamas覺n覺n eitim ve öretie etkisi nedir?

42) Derste örencinin ilgisini çekmek için neler yapars覺n覺z?

43) At覺k teknolojik araçlar覺 nas覺l deerlendirirsiniz?

44) Nas覺l bir öretmen olmay覺 hayal ediyorsunuz?

45) Test gelitirme sürecinin ilk basama覺 nedir?

46) Aritmetik ortalaman覺n tan覺m覺 verilmi nedir diye sorulmu.

47) Uur ahin nerelidir?

48) Örencinin ilgi ve yeteneklerinde öretmenin rolü nedir?

49) Proje tabanl覺 örenmede okulda teknolojik yetersizlik varsa ne yapabilirsiniz?

50) 襤nternetin olmad覺覺 bir dünya nas覺l olurdu?

51) 襤nternet sitelerindeki .com ibaresi nedir?

52) Eski cep telefonu ve bilgisayarlar覺 derstte nas覺l deerlendirirdiniz?

53) deerlendirmenin tan覺m覺 verilip ne olduu sorulmu.

54) Münir Özkul'a ait replik (Okuldan kaçacakm覺s覺n覺z kaç覺rtmam)  verilip kime ait diye sorulmu.

55) Size göre bilimsellik nedir? Bilimsellie ulamak için nas覺l bir yol izlersiniz.

56) Örgün eitim nedir? aç覺klay覺n覺z.

57) 襤lk bilgisayar nerede ve niçin üretilmitir?

58) Ders kitab覺n覺n içerii nas覺l olmal覺?

59) Yarat覺c覺 eitim ortam覺 nas覺l oluturulur?

60) Her evde internet gerekli midir? Neden?

61) Mbps  nedir? (Aç覺l覺m覺 Mega Bits Per Second ) 襤nternet h覺z覺

62) Bir öretmen s覺n覺f覺n覺 rasgele A ve B olarak ay覺rm覺. Bu hangi ölçek türüdür?

63) Almanyadaki covid as覺s覺n覺 bulan bilim insanlar覺 kimlerdir?

64) Bir önceki dersi teknolojiyi kullanarak nas覺l özetlersiniz?

65) Teknolojinin akademik baar覺ya etkisi nedir?

66) Uzayla ilgili arat覺rmalar yapan düünür kimdir?

67) ans faktörü az olan s覺nav türü?

68) Uzaya araba gönderen kii kimdir? Elon Musk

69) 襤dealist öretmen nas覺l olunur?

70) hizmet içi eitim nedir?

71) Okul aile veli ilikilerinde kullan覺lan teknolojik aletler nelerdir?

72) Yarat覺c覺 okul ortam覺 için okul müdürü neler yapmal覺d覺r?

73) Okul müdürü olsayd覺n覺z eitimin kalitesini art覺rmak için neler yapard覺n覺z?

74) Dersin sonunda anlayamayan örenciler için neler yapabilirsiniz?

Öleden sonra gelen sorular

75) Selvi Boylum Al yazmal覺m yazar覺 kimdir?

76) Kültürlenme nedir?

77)  Ayen Gruda 

78) Ev kedisi ile fareyi konu alan çizgi film?

79) Kullan覺c覺 dostu yaz覺l覺mlara örnek verinizi

80) Çoklu zekaya türlerinden örnek veriniz.

81) Eitim seviyesinin iletiime katk覺s覺 nelerdir?

82) Alparslan Türke bilim ve Teknoloji üniversitesi nerededir? ( Adana)

83) Öretmen ne kadar bilgiye sahip olmal覺 ve ne kadar覺n覺 örencilerine aktarmal覺d覺r?

84) Finlandiyadaki robot öretmen Elias hakk覺nda ne düünüyorsunuz?

85) Gizil örenme nedir?

86) Lise Matematik öretmenisiniz örencilerin hesap makinesi kullanmas覺na izin verir miydiniz? Neden?

87) Örencileri mesleki anlamda yönlendirmeniz gerekiyorsa neler yapars覺n覺z?

88) Örenme ve öretmenin 3 temel ögesi nedir?

89) Atatürk'ün naa覺 ilk olarak nereye defnedildi ? (Etnografya Müzesi)

90) Simülasyonun önemi nedir?

91) Ak覺ll覺 tahtay覺 / tahtay覺 nas覺lkullanmal覺y覺z?

92) Örenme nedir? 

93) Geliii etkileyen faktörler nelerdir?

94) P襤SA hangi kurum taraf覺ndan yap覺lmaktad覺r? (Ekonomik Kalk覺nma ve 襤birlii Örgütü)

95) Okulda öretmenler için ne gibi imkanlar olmal覺d覺r?

96) Örencilere internet konusunda eitim verecek olursan覺z hangi bal覺klara deinirsiniz?

97) Tümevar覺m yöntemi nedir?

98) Karadenize özgü aletler nelerdir? 

99) Okul servisinin güvenliini artt覺rmak için neler yap覺lmal覺d覺r?

100) Bilinçli 襤nternet kullan覺m覺 nas覺l olmal覺d覺r?

101) Öretimin verimli olmas覺 için neler yap覺lmal覺d覺r?

102) Öretmen idare ilikisinin ve veli iliikisinin düzeni için neler yap覺labilir?

103) Domates Güzeli- Ayen Gruda

104)Ölçme Türleri 

105) Türk vatanda覺n覺n en çok bulunduu 3 ülke

106) Bir s覺n覺fta farkl覺 kültürlerde örenciler için nas覺l öretim yöntemi uygulars覺n覺z?

107) Yapay zeka ve sanal gerçeklik okulda nas覺l kullan覺labilir?

108) Tümdengelimi aç覺klay覺n覺z

109) Etik nedir?

110) Metalica, Nirvana, Rolling Stones gibi gruplar hangi türde beste yapm覺lard覺r? (rock)

111) 襤nternet üzerinden yap覺lan canl覺 dersleri nas覺l buluyorsunuz?

112) Hasta olan örenciniz okula gelmezse nas覺l iletiim kurars覺n覺z?

113) Yükseklisans覺n öretime katk覺s覺 nedir?

114) Atatürk An覺tkabir'e hangi y覺l defnedildi? (1953)

115) "Bilgisayar kullanmay覺 biliyorum demek teknolojiyi örenmek demek deildir" sözünü aç覺klay覺n覺z.

116) Köpekle deney yapan bilim adam覺 (Pavlov)

117) Çöpçüler kral覺nda Kemal Sunal'覺n ismi nedir? (Apti akrak)

118) Öretmen olarak bulunduunuz okulu gelitirmek için fikirleriniz nelerdir?

119) Örencilerinizin izlemesi gerektiini düündüünüz belgesel var ama herkesin belgesele ulama imkan覺 yok. Nas覺l izlemelerini salars覺n覺z?

120) Nöbetçi Öretmenin görevleri nelerdir?

121) Hipotez nedir? 

122) Okul öncesi Eitimin önemi nedir?

123) Pikachu karakterinin yer ald覺覺 çizgi film (Pokemon)

124) The Beatles grubunun öldürülen üyesi kimdir? (John Lennon)

125) Ekstra soru: Bölümünüzle ilgili 5 kitap önerisi verebilir misiniz?

126) Dönüüm kitab覺n覺n kahraan覺 kimdir? ( Hikaye Kitab覺n ana kahraman覺 olan Gregor Samsa’n覺n uyand覺覺nda kendisini dev bir böcee dönümü olarak bulmas覺yla balar.)

127) Öretmenin güzel yaz覺 yazmas覺n覺n önemi nedir?

128) Müdür öretmenlere nas覺l davranmal覺d覺r?

129)Örenci velisi örencinin yaz覺l覺 ka覺d覺n覺 isterse ne yapars覺n覺z?

130) Eitimde Teknolojik engeller neler olablir?

131) Kullan覺c覺 dostu yaz覺l覺 denildiinde akl覺n覺za ne geliyor?

132) Örenmenin ön koulu nedir?

1.GÜN 18 MAYIS SORULARI 襤Ç襤N TIKLAYINIZ.

3.GÜN SORULARI 襤Ç襤N TIKLAYINIZ

1 Yorum:

Mesaj覺n覺z

襤aretli alanlar覺 doldurunuz *

襤lgili Haberler

  • Eitim
  • 10 Mart 2021 aramba
2.DNEM ARA TAT襤L OLACAK MI?
  • Son Dakika
  • 10 Mart 2021 aramba
RETMENLERDEN 81 襤LDE BASIN AIKLAMASI