SZLEMEL襤 RETMENL襤K MLAKAT SORULARI

SZLEMEL襤 RETMENL襤K MLAKAT SORULARI


  • 18 May覺s 2021 Sal覺
225303 g繹r羹nt羹lenme

2020 2021 Sözlemel襤 Öretmenlik Mülakat Süreci bugün balad覺. Mülakatta ç覺kan sorular aa覺da yer almaktad覺r. Sorulara ulat覺kça güncelleme yap覺lmaktad覺r. (Mülakat süresi boyunca soru eklemeye devam edeceiz.)

2. GÜN 20 MAYIS SORULARI 襤Ç襤N TIKLAYINIZ.

3.GÜN 21 MAYIS SORULARI 襤Ç襤N TIKLAYINIZ.

4. GÜN MÜLAKAT SORULARI 襤Ç襤N TIKLAYINIZ

5.GÜN SORULARI 襤Ç襤N TIKLAYINIZ 25 May覺s

6.Gün Mülakat Sorular覺 için TIKLAYINIZ 26 May覺s

7. Gün Mülakat Sorular覺 için TIKLAYINIZ 27 May覺s

8. Gün Mülakat Sorular覺 için TIKLAYINIZ 28 May覺s

9. GÜN MÜLAKAT SORULARI 襤Ç襤N TIKLAYINIZ 8 Haziran

10. Gün Mülakat Sorular覺 T覺klay覺n覺z 9 Haziran

Öretmen Gündem Özel Haber ( Haberi izinsiz almak yasakt覺r)

Sözlemeli Öretmenlik Mülakat Sorular覺

1) Corollun sebat - sab覺r ilkesini aç覺klay覺n覺z.

2) Mevlana'n覺n "Ya Olduun Gibi Görün Ya Göründüün Gibi Ol" cümlesini aç覺klay覺n覺z.

3) Okulda çoklu zeka kuram覺na göre plan haz覺rlayan öretmen hangi materyalleri kullan覺r?

4) Ekonomiklil ilkesi tan覺m覺 nedir?

5)Dersinize kar覺 olumsuz tutum ve davran覺 içinde olan bir örenciyi nas覺l kazan覺rs覺n覺z?

6) Bilgisayar destekli öretimin klasik eitime göre avantaj覺 ve dezavantajlar覺 nelerdir?

7) 襤stanbul bits borsas覺n覺n 2013 öncesindeki ad覺 nedir?

8) Algoritmik kodlamada kodlama rakamlar覺 nelerdir? (0-1)

9) Hazine ve Maliye Bakan覺 Kimdir? (Lütfi Elvan)

10) 襤itsel materyalleri s覺n覺fta nas覺l kullanabilirsiniz?

11) Bloom Taksonomisini aç覺klay覺n覺z?

12) Öretmen örenci ilikisi nas覺l olmal覺d覺r?

13) Cumhurbakanl覺覺 Kültür ve Sanat Ödülleri Müzik dal覺nda kim ödül ald覺?

14) Ak覺ll覺 tahta ve projeksiyonun farklar覺 nelerdir?

15) S覺n覺fta kalmay覺 gerektiren durumlar覺 nelerdir?

16) Iraksak düünce tan覺m覺 nedir?

17) T襤MS temel amaçlar覺 nelerdir?

18) Öretmenlik mesleini dier meslek gruplar覺ndan ay覺ran temel özellikleri nelerdir?

19) Derslerde kullanaca覺n覺z öretim materyallerinden örnek veriniz?

20) Dersine ilk defa girdiiniz bir s覺n覺fta yakla覺mlar覺n覺z nas覺l olur?

21) Otokratik öretmen nedir?

22) S覺n覺f tekrar覺 yap覺lmal覺 m覺? 

23) Olumlu öretmen tutumunu aç覺klay覺n覺z?

24) Ak覺ll覺 tahtan覺n avantajlar覺 nelerdir?

25) Teknolojinin faydalar覺 ve zararlar覺 nelerdir?

26) 襤birlikili örenme özelliklerini say覺s覺n覺z?

27) Cumhurbakan覺 vefa ödülü kime verildi?

28) Öretmenin çocua suçlay覺c覺 konumas覺n覺n çocukta b覺rakaca覺 etki?

29) Çocuklarda telefon kullan覺m覺n覺 azaltmak için neler yap覺labiliri?

30) Öretmenin d覺 görünüünün önemi nedir?

31) Ders aç覺s覺ndan hangi teknolojik aletler daha önemlidir?

32) Sözel - Dlsel zekan覺n tan覺m覺?

33) Görsel zekay覺 aç覺klay覺n覺z?

34) D覺lanm örenciyi s覺n覺fa nas覺l dahil edersiniz?

35) Cep telefonun olumsuz etkileri nelrdir?

36) Birlemi Milletlerdeki Türk diplomat kimdir?

37) Arat覺rma inceleme maddeleri verilip hangileri yer deitirilmelidir?

38) Yarat覺c覺 Düünme becerisinin tan覺m覺 verilmi bu hangi düünme tipinin tan覺m覺d覺r?

39) Siber zorbal覺k nedir? Engellemek için neler yap覺l覺r?

40) Kalabal覺k s覺n覺flarda öretmene den görevler nelerdir?

41) Matematiksel - Mant覺ksal düünmenin tan覺m覺 verilip ne olduu sorulmu?

42) Cumhurbakanl覺覺 ödüllerinden Sosyal Bilimler ödülü kime verilmitir?

43) Sunu yolu ile öretim yönteminin tan覺m覺

44) Hac覺 Bayram Veli üniversitesi nerede bulunmaktad覺r.

45) Wifi eitime katk覺lar覺 nedir)

46) Suça kar覺m覺 örenciyi nas覺l kazan覺rs覺n覺z?

47) Okula devams覺zl覺k yapan örenci için neler yap覺labilir?

48) Devam zorunluluu neden önemlidir

49) Kapadokya hangi volkaanik dalar覺n patlamas覺 sonucu olumutur?

50) Öretmen duygular覺ndan ar覺namaz. Bu cümleyi yorumlay覺n覺z.

51) Örencinin derste telefon kullanmas覺 ne gibi olumsuz sonuçlar dourur?

52) Merkez Bankas覺 Baakan覺 nedir?

53) Türk temel felsefesinin 2 ilkesini söyleyiniz.

54) Diplomat nedir?

55) Tevhidi Tedrisat  aknunun tan覺m覺 verilip hangi kanun olduu sorulmu.

56) Münazara nedir?

57) En çok Oscar alan film hangisidir?

58) Doru yanl覺 testlerinde güvenirlik neden düüktür?

59) TRT genel müdürü kimdir?

60) Hologram覺n faydalar覺 nelerdir?

61) Okul içerisinde bütün öretmenlerin ortak tutum içerisinde olmas覺n覺n örencilere etkileri nelerdir?

62) Öretimde teknoloji kullan覺mda hangi noktada vazgeçersiniz?

63) Nobel ödülü alm覺 Türkler kimlerdir?

64) S覺n覺f ortam覺nda yüz yüze ve çevrimiçi tart覺ma yapman覺n ne gibi faydas覺 olur?

65) E kitap uygulamas覺n覺n yararlar覺 nelerdr?

66) Dersten önce plan yapman覺n faydas覺 nelerdi?

67) Milli saraylar idaresi bakanl覺覺 devletin hangi kurumuna bal覺d覺r?

68) Hangisi örenilmi davran覺t覺r? (Kütüphanede sessiz olma - Yang覺nda alarma basma - ses duyunca ikilme - s覺cak bir eye dokununca elini çekme)

69) 70 puanla geçilen bir s覺navda 70 nedir?

70) Türkiye'nin plan覺na göre aya ilk ayak basma tarihi ne zamand覺r? (2023)

71) Kurum içi ve kurum d覺覺 iletiimin önemi nedir?

72) Blog nedir? Dersinizde nas覺l kullan覺rs覺n覺z?

73) Milli Eitimin Temel ilkelerinden iki tane söyleyiniz.

74) TRT nin yeni slogan覺 " Özü sözü insan" sözünün anlam覺 nedir?

75) Teknolojiyi kullanarak çocuklar覺n üst düzey becerilerini nas覺l gelitirirsiniz?

76) Türkiye'nin kulland覺 covid a覺lar覺 nelerdir?

77) Yabanc覺 dili çeviren kulakl覺klar eitime katk覺 salar m覺?

78) Mause yerine sesli komut dokunmatik veya kalem kulan覺m覺n avantajlar覺 nelerdir?

79) Yaparak yaayarak örenmenin avantajlar覺 nelerdir?

80) Kemal Sunal ve ener en'in birlikte rol ald覺覺 2 filmi söyleyiniz.

81) Otobiyografinin tan覺m覺 verilip ne olduu sorulmu?

82) TRT'nin Avrasya da yay覺n yapt覺覺 kanal hangisidir?

83) Öretmen neden kanun yönetmelik  bilmelidir?

84) Neden teknolojiye dayal覺 öretim yap覺lmal覺d覺r?

85) Türkiye Uzay Ajans覺 Bakan覺 kimdir?

86) Sosyometrinin tan覺m覺 verilip ne olduu sorulmu.

87) 3 4 5 boyutlu cisimler eitime entegre edilebilir mi?

88) Yüzüklerin Efendisi'nin yönetmeninin ismi verilmi hangi film olduu sorulmu?

89) J.K. Rowling'in yazd覺覺 içinde fantastik büyülerin olduu kitap hangisidir? (Harry Potter)

90) Sanal ortamda örencilerin üst düzey becerilerini nas覺l gelitirirsiniz?

91) Bütünletirilmi s覺n覺f modeli nedir?

92) S覺n覺f d覺覺 etkinliklerde ne gibi sorunlar yaayabilirsiniz?

93) Akademik bask覺 ve ailesinden iddet gören örenciniz için neler yapabilirsiniz?

94) Örenciyi tan覺mak öretmen için ne gibi yarar salar?

95) Okul kurallar覺n覺n belli bir çerçevede oluturulmamas覺 ne gibi sorunlara yol açar?

96) Ders s覺ras覺nda hayattan örnekler vermek dersinizi nas覺l etkiler?

97) En çok covid a覺s覺 nereden al覺nd覺?

98) Olumsuz tutumlar覺olan bir öretmenin örencide oluturaca覺 davran覺 sorunlar覺 nelerdir?

99) Önleyici Model tan覺m覺 verilmi nedir diye sorulmu.

100) Uzaktan Eitimin tan覺m覺 verilip nedir diye sorulmu.

101) Örencinizin ilgi alanlar覺n覺 bilmenizin faydalar覺 nelerdir?

102) S覺n覺f kurallar覺n覺n örencilerle beraber belirlenmesinin önemini aç覺klay覺n覺z.

103) Probleme dayal覺 öretim teknii özellikleri (öncüllü soru)

104) Okullarda yaz覺l覺m ve kodlama dersleri hakk覺nda ne düünüyorsunuz?

105) Eitim Fakültelerinde öretmen yetitirek için neler yap覺labilir?

106) Kay覺t yapan gözlüklerin örencilere ne gibi faydas覺 olabilir?

107) Ak覺ll覺 ev uygulamalar覺n覺n s覺n覺fta kullan覺m覺 nas覺l olabilir?

108) Ben dili kullan覺m覺na örnek verebilir misiniz?

109) En çok a覺y覺 hangi ülkeden ald覺k? (covid19)

110) Kinestetik ve Bedensel Zeka nedir?

111) Geliim için örencilerin okula gitmesi neden önemlidir?

112) Kitap okumay覺 sevmeyen bir örenciye kitap okumay覺 nas覺l sevdirirsiniz?

 

2. GÜN 20 MAYIS SORULARI 襤Ç襤N TIKLAYINIZ.

3.GÜN 21 MAYIS SORULARI 襤Ç襤N TIKLAYINIZ.

4. GÜN MÜLAKAT SORULARI 襤Ç襤N TIKLAYINIZ

5.GÜN SORULARI 襤Ç襤N TIKLAYINIZ 25 May覺s

6.Gün Mülakat Sorular覺 için TIKLAYINIZ 26 May覺s

7. Gün Mülakat Sorular覺 için TIKLAYINIZ 27 May覺s

8. Gün Mülakat Sorular覺 için TIKLAYINIZ 28 May覺s

9. GÜN MÜLAKAT SORULARI 襤Ç襤N TIKLAYINIZ 8 Haziran

10. Gün Mülakat Sorular覺 T覺klay覺n覺z 9 Haziran

 

0 Yorum:

Mesaj覺n覺z

襤aretli alanlar覺 doldurunuz *

襤lgili Haberler

  • Eitim
  • 10 Mart 2021 aramba
2.DNEM ARA TAT襤L OLACAK MI?
  • Son Dakika
  • 10 Mart 2021 aramba
RETMENLERDEN 81 襤LDE BASIN AIKLAMASI