Son 4 yılda yapılan öğretmen ataması ve analizleri

Son 4 yılda yapılan öğretmen ataması ve analizleri


  • 14 Mayıs 2024 Salı

Son 4 yılda yapılan öğretmen ataması ve analizleri 30 Branş üzerinde KPSS 2019,2020,2021 ve 2022 puanları ile yapılan son 4 atamada oluşan toplam kontenjan sayısı, yüzdelik dilimler ve taban puanlar ile son 4 atamanın ortalaması alınarak her branş için ayrı ayrı analiz yapılmıştır.

Tabloda bulunan 2019 – 2020 KPSS 20.000 bin atamada büyük çoğunluk 2020 KPSS puanı ile atandıkları için bu atama 2020 KPSS’ye ait ve yine tabloda bulunan 2020 – 2021 KPSS 15.000 bin atamada büyük çoğunluk 2021 KPSS puanı ile atandıkları için bu atama da 2021 KPSS’ye ait yorumlarını yapmak daha doğru olacaktır.

Tabloda resmi hali verilmiştir.

Yine aşağıda erişebileceğiniz bir başka analiz ise son 4 atamada oluşan ortalama yüzdelik dilim son açıklanan KPSS 2023 puanı ile tercih edilecek 20.000 bin atamada verilseydi tablo nasıl olurdu?  

Analizin son kısmında ise yapılan son 4 atama ve yapılacak olan 20 bin atama dâhil edilerek oluşan toplam kontenjan sayısı ve yüzdelik dilimleri verilmiştir.  

Branş branş analiz tablosuna Sınıf Öğretmenliği ile başlıyoruz.

Sınıf Öğretmenliği   2019 - 2020      KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 2.883 2.175 2.223 7.878 3.790
Yüzdelik Dilim 14,00% 14% 11% 17% 15%
Taban Puan 76,2364 77,36465 74,42048 69,8767 74,4745575


Atamalarda her zaman en büyük kontenjanı alan Sınıf Öğretmenliği için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %15’ne sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 3.031 olacaktı. Verilen kontenjan ise 3.263
Artı 232 kontenjan olumlu olarak gösterilir.

 Tabloya baktığımızda 2021 KPSS Temmuz 20 bin atamada %11 dilim ile diğer yıllara göre en düşük orana sahip olduğu gözüküyor bunun nedeni ise o yıl Okul Öncesi öğretmenliğine çok yüksek kontenjan verilmesi.

 

Özel Eğitim   2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 2.094 1.775 875 2.052 1.699
Yüzdelik Dilim 10,00% 11% 4% 4% 6,80%
Taban Puan 64,20661 62,37765 59,51143 59,51102 61,4016775


Özel Eğitim için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %6’sına sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 1.359 olacaktı. Verilen kontenjan ise 2.499

Artı 1140 kontenjan olumlu olarak gösterilir. Bazı yıllar bu oran %12 – 11’leri buldu bazen de %4’lerde kaldı. Bu dalgalanmanın nedenini şu şekilde açıklayabiliriz. 60 ve üzeri puan alanlar ihtiyacı karşılamıyor. Tabloya bakacak olursanız taban puanlar hep sınır olan 60 puana yakın.  

Rehberlik   2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 1.004 804 467 3.604 1.470
Yüzdelik Dilim 5,00% 5% 2% 8% 5,88%
Taban Puan 81,56108 82,02236 81,24432 78,79496 80,90568

 

Rehberlik bölümü için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %5,88’ine sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 1.176 olacaktı. Verilen kontenjan ise 1.597

Artı 421 kontenjan olumlu olarak gösterilir. 2021 KPSS Temmuz 20 bin atamada %2 ile dilim en düşük atama sayısını görse de genel olarak diğer atamalarda oluşan yüzdelik dilimler birbirine yakın ve son iki atamada öne çıkan bölümlerden biri oldu.

Din Kültürü ve
Ahlâk Bilgisi
  2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 1.805 1.030 1.218 2.604 1.664
Yüzdelik Dilim 9,00% 7% 6% 6% 6,66%
Taban Puan 78,74467 79,56308 77,98958 78,79174 78,7722675

 

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %6,65’ine sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 1.331 olacaktı. Verilen kontenjan ise 1.594

Artı 263 kontenjan olumlu olarak gösterilir. Yıllara göre yüzdelik dilimlere baktığımızda en istikrarlı bölümlerden birisi diyebiliriz.

 

İngilizce   2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 1.938 857 450 2.433 1.420
Yüzdelik Dilim 9,00% 5% 2% 5% 5,68%
Taban Puan 72,97403 75,70043 74,43044 72,31281 73,8544275

 

İngilizce için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %5,68’ine sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 1.136 olacaktı. Verilen kontenjan ise 968.

Eksi 168 kontenjan olumsuz olarak gösterilir.  2021 KPSS Temmuz 20 bin atamada %2 dilim ile en düşük atama sayısını görse de bundan sonraki atamalarda genel olarak toplam kontenjanın %5 ile %7’sine sahip olacaktır.  

 

Okul Öncesi   2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 863 1.302 7.503 3.269 3.234
Yüzdelik Dilim 4,00% 9% 37% 7% 12,94%
Taban Puan 79,97224 79,66439 71,58064 77,01386 77,0577825

 

Okul Öncesi için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %12,93’ine sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 2.586 olacaktı. Verilen kontenjan ise 903.

Eksi 1683 kontenjan olumsuz olarak gösterilir. Genel olarak atama sayısının %5 ile %7’sine sahip olan bölümün %12,93’lük bir ortalamaya çıkmasının nedeni 2021 KPSS Temmuz 20 bin atamada %37 ile rekor sayıda atama almasıdır. Gelecek atamalarda kontenjanını en çok merak ettiğimiz bölümlerden biri.

 

Türkçe   2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 918 698 552 2.341 1.127
Yüzdelik Dilim 4,00% 4% 2% 5% 4,51%
Taban Puan 80,37047 80,28116 79,12597 77,69184 79,36736


Türkçe için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %4,50’sine sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 901 olacaktı. Verilen kontenjan ise 804.

Eksi 97 kontenjan olumsuz olarak gösterilir. Geçmiş yıllara baktığımız zaman ortalama atama sayısının %4 ve 5 civarı kontenjan almış olduğunu görmekteyiz. Gelecek atamalarda da bu yüzdelik dilimin değişmeyeceğini düşünüyoruz.

 

Türk Dili ve
Edebiyatı
  2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 511 501 616 1.839 867
Yüzdelik Dilim 2,00% 3% 2% 4% 3,47%
Taban Puan 83,54997 83,34127 81,6357 80,10876 82,158925

 

Türk Dili ve Edebiyatı için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %3,46’sına sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 692 olacaktı. Verilen kontenjan ise 796.

Artı 104 kontenjan olumlu olarak gösterilir. Bundan sonraki atamalarda atama sayısının %2 ve %4’ü arası kontenjan alacağını tahmin ediyoruz.

 

 

Sosyal Bilgiler   2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 155 130 351 1.204 460
Yüzdelik Dilim 0,77% %0.9 1% 3% 1,84%
Taban Puan 83,59618 83,30887 80,71794 78,93752 81,6401275

 

Sosyal Bilgiler için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %1,84’üne sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 368 olacaktı. Verilen kontenjan ise 754.

Artı 386 kontenjan olumlu olarak gösterilir. 2020 ve 2021 KPSS giren adayların kontenjan anlamında olumsuz etkilendiğini söyleyebiliriz. Son iki atamada verilen kontenjanlara baktığımızda ise olumlu anlamda etkilenen bölümlerden.

 

Müzik   2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 458 350 112 637 389
Yüzdelik Dilim 2,00% 2% 0,50% 1% 1,56%
Taban Puan 67,43718 67,61177 66,46881 66,47846 66,999055

 

Müzik için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %1,55’ine sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 310 olacaktı. Verilen kontenjan ise 634.

Artı 324 kontenjan olumlu olarak gösterilir. 2021 KPSS Temmuz 20 bin atamada %0.50 ile en düşük atama sayısını görse de genel olarak diğer atamalarda oluşan yüzdelik dilimler birbirine yakın.  

 

Tarih   2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 310 262 345 1.408 581
Yüzdelik Dilim 1,00% 1% 1% 3% 2,32%
Taban Puan 82,34841 81,88439 79,89934 77,78201 80,4785375

 

Tarih için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %2,32’sine sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 464 olacaktı. Verilen kontenjan ise 619.

Artı 155 kontenjan olumlu olarak gösterilir. Son iki atamada verilen kontenjanlara baktığımızda olumlu anlamda etkilenen bölümlerden oldu.

 

Kimya / Kimya
 Teknolojisi
  2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 369 261 232 552 354
Yüzdelik Dilim 1,00% 1% 1% 1% 1,42%
Taban Puan 75,59657 75,15725 73,0288 72,55147 74,0835225

 

Kimya için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %1,41’ine sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 282 olacaktı. Verilen kontenjan ise 468.

Artı 186 kontenjan olumlu olarak gösterilir. Genel olarak atama sayısının %1 ve %2 arası kontenjana sahip oldu. Son atamada ise bir tık daha iyileşme olduğunu görebiliriz.

 

 

Elektrik-Elektronik
 Teknolojisi / Elektrik
  2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 35 16 55 238 86
Yüzdelik Dilim 0,17% 0,01% %0.3 0,70% 0,34%
Taban Puan 82,90425 82,20137 74,47325 61,66328 75,3105375

 

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %0,34’üne sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 68 olacaktı. Verilen kontenjan ise 325.

Artı 257 kontenjan olumlu olarak gösterilir. Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik bölümü son atamada 325 kontenjan ile en çok artış yapan bölümlerden oldu.

 


 

Beden Eğitimi   2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 540 351 288 990 542
Yüzdelik Dilim 2,00% 2% 1% 2% 2%
Taban Puan 81,92908 83,15635 81,73567 80,56857 81,8474175

 

Beden Eğitimi için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %2,16’sına sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 432 olacaktı. Verilen kontenjan ise 320.

Eksi 112 kontenjan olumsuz olarak gösterilir. Bundan sonraki atamalarda atama sayısının %1 ve %2.5 arası kontenjan alacağını tahmin ediyoruz.

 

 

Matematik   2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 1.004 733 714 2.317 1.192
Yüzdelik Dilim 5,00% 5% 3% 5% 4,77%
Taban Puan 78,72057 78,5252 76,5515 74,09726 76,9736325

 

Matematik için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %4,76’sına sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 952 olacaktı. Verilen kontenjan ise 317.

Eksi 635 kontenjan olumsuz olarak gösterilir. Son yıllara baktığımız zaman 2021 KPSS Temmuz 20 bin atama ile birlikte son açıklanan 20 binde matematik bölümünün düşük kontenjanlarda kaldığını görmekteyiz.

 

 

Fen Bilimleri   2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 996 702 480 2.064 1.061
Yüzdelik Dilim 5,00% 4% 2% 4% 4,24%
Taban Puan 78,4622 79,17854 77,42596 75,15629 77,5557475

 

Fen Bilimleri için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %4,24’üne sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 848 olacaktı. Verilen kontenjan ise 305.

Eksi 543 kontenjan olumsuz olarak gösterilir. Son yıllara baktığımız zaman 2021 KPSS Temmuz 20 bin atama ile birlikte son açıklanan 20 binde Fen Bilimlerinin düşük kontenjanlarda kaldığını görmekteyiz.

 

 

Almanca   2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 210 171 175 250 202
Yüzdelik Dilim 1,00% 1% %0.8 0,50% 0,81%
Taban Puan 77,57257 79,12269 74,75052 75,47695 76,7306825

 

Almanca için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %0,80’ine sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 160 olacaktı. Verilen kontenjan ise 288.

Artı 128 kontenjan olumlu olarak gösterilir. Bundan sonraki atamalarda atama sayısının %0,50 ile %1,50 arası kontenjana sahip olacağını düşünüyoruz.

 

Coğrafya   2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 219 185 202 750 339
Yüzdelik Dilim 1,00% 1% 1% 2% 1,36%
Taban Puan 81,96888 81,35824 79,68901 78,15968 80,2939525

 

Coğrafya için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %1,35’ine sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 270 olacaktı. Verilen kontenjan ise 285.

Artı 10 kontenjan olumlu olarak gösterilir. Coğrafya atama sayılarında en istikrarlı bölümlerden biri. Bundan sonraki atamalarda da atama sayısının %1 veya biraz üzeri kontenjan alacağını düşünüyoruz.

 

 

Fizik   2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 317 253 306 787 416
Yüzdelik Dilim 1,00% 1% 1% 2% 1,66%
Taban Puan 74,21853 73,56731 71,15775 69,98046 72,2310125


Fizik için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %1,66’sına sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 332 olacaktı. Verilen kontenjan ise 283.

Eksi 49 kontenjan olumsuz olarak gösterilir. Fizik atama sayılarında en istikrarlı bölümlerden biri. Bundan sonraki atamalarda da atama sayısının %1 veya biraz üzeri kontenjan alacağını düşünüyoruz.

 

Arapça   2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 503 314 193 440 363
Yüzdelik Dilim 2,00% 2% %0.9 1% 1,45%
Taban Puan 65,60304 66,26002 64,80872 67,31569 65,9968675

 

Arapça için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %1,45’ine sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 290 olacaktı. Verilen kontenjan ise 262.

Eksi 28 kontenjan olumsuz olarak gösterilir. Bundan sonraki atamalarda atama sayısının %0,50 ile %2 arası kontenjana sahip olacağını düşünüyoruz.

 

 

Bilişim Teknolojileri   2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 50 51 112 211 106
Yüzdelik Dilim %0.25 %0.34 0,50% 0,50% 0,42%
Taban Puan 88,59401 89,70678 87,03114 84,47306 87,4512475

 

Bilişim Teknolojileri için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %0,42’sine sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 84 olacaktı. Verilen kontenjan ise 253.

Artı 169 kontenjan olumlu olarak gösterilir. Özellikle 2020 ve 2021 KPSS’de 88 puan gibi yüksek bir sayı ile kapatan Bilişim Teknolojileri için bundan sonraki atamada genel atama sayısının %1 veya biraz üzeri kontenjan alacağını düşünüyoruz.

 


 

Görsel Sanatlar   2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 266 180 157 602 301
Yüzdelik Dilim 1,00% 1% %0.7 1% 1,20%
Taban Puan 73,72314 75,187 73,19117 71,60758 73,4272225

 

Görsel Sanatlar için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %1,20’sine sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 240 olacaktı. Verilen kontenjan ise 249.

Artı 9 kontenjan olumlu olarak gösterilir. Bundan sonraki atamada genel atama sayısının %1 veya biraz üzeri kontenjan alacağını düşünüyoruz.  

 

 

Felsefe   2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 205 149 177 401 233
Yüzdelik Dilim 1,00% 1% 0,90% 0,90% 0,93%
Taban Puan 84,27403 85,92494 84,05039 82,81701 84,2665925

 

Felsefe için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %0,93’üne sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 186 olacaktı. Verilen kontenjan ise 232.

Artı 46 kontenjan olumlu olarak gösterilir. Bundan sonraki atamada genel atama sayısının %1 veya biraz üzeri kontenjan alacağını düşünüyoruz.

 

 

İmam-Hatip Lisesi
 Meslek Dersleri
  2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 250 238 165 430 271
Yüzdelik Dilim 1,00% 1% 0,80% 1% 1%
Taban Puan 79,38697 80,35402 79,12994 79,41183 79,57069

 

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %1,08’ine sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 216 olacaktı. Verilen kontenjan ise 217.

Artı 1 kontenjan olumlu olarak gösterilir. Atama sayılarında en istikrarlı bölümlerden biri. Bundan sonraki atamalarda da atama sayısının %1 veya biraz üzeri kontenjan alacağını düşünüyoruz.

 

 

İlköğretim Matematik   2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 1.260 1.001 1004 2.656 1.480
Yüzdelik Dilim 6,00% 6% 5% 6% 5,92%
Taban Puan 77,17997 78,54043 75,58596 75,64923 76,7388975

 

İlköğretim Matematik için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %5,92’sine sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 1184 olacaktı. Verilen kontenjan ise 174.

Eksi 1010 kontenjan olumsuz olarak gösterilir. Şüphesiz en yüksek düşüşü yaşayan bölüm olmuştur. Bu kadar keskin düşüşün sebebi seçmeli derslerin kaldırılmış olmasıdır. Bir sonraki atamalarda kontenjanı en çok merak edilen bölümlerden biri olacaktır.

 

 

Biyoloji   2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 144 105 174 450 218
Yüzdelik Dilim 0,72% 0,70% 0,80% 1% 0,87%
Taban Puan 80,81645 80,11741 77,29938 75,79131 78,5061375

 

Biyoloji için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %0,87’sine sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 174 olacaktı. Verilen kontenjan ise 167.

Eksi 7 kontenjan olumsuz olarak gösterilir. Atama sayılarında en istikrarlı bölümlerden biri. Bundan sonraki atamalarda da atama sayısının %0.80 veya biraz üzeri kontenjan alacağını düşünüyoruz.

 

Yiyecek İçecek Hizmetleri   2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 90 57 52 300 125
Yüzdelik Dilim 0,45% 0,40% 0,20% 0,7 0,50%
Taban Puan 76,34064 78,58232 76,27419 67,72816 74,7313275

 

Yiyecek İçecek Hizmetleri için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %0,50’sine sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 100 olacaktı. Verilen kontenjan ise 214.

Artı 114 kontenjan olumlu olarak gösterilir. Bundan sonraki atamalarda da atama sayısının %0.80 veya biraz üzeri kontenjan alacağını düşünüyoruz.

 

 

Motorlu Araçlar
Teknolojisi
  2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 35 25 21 156 59
Yüzdelik Dilim 0,17% %0.2 0,10% 0,30% 0,24%
Taban Puan 74,34067 71,95457 69,19084 60,93385 69,1049825

 

Motorlu Araçlar Teknolojisi için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %0,24’üne sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 48 olacaktı. Verilen kontenjan ise 215.

Artı 167 kontenjan olumlu olarak gösterilir. Bundan sonraki atamalarda da atama sayısının %0.40 veya biraz üzeri kontenjan alacağını düşünüyoruz.

 

 

Teknoloji ve
 Tasarım
  2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 150 86 87 30 88
Yüzdelik Dilim %0.75 %0.6 0,40% 0,07% 0,35%
Taban Puan 66,23068 65,94846 62,77792 68,6422 65,899815

 

Teknoloji ve Tasarım için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %0,35’ine sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 70 olacaktı. Verilen kontenjan ise 17.

Eksi 53 kontenjan olumsuz olarak gösterilir. Bundan sonraki atamalarda da atama sayısının %0.30 veya biraz üzeri kontenjan alacağını düşünüyoruz.

 

 

Metal Teknolojisi   2019 - 2020 KPSS
           MART
           20.000
  2020 - 2021 KPSS
           EYLÜL
           15.000
          2021 KPSS
           TEMMUZ
           20.000
          2022 KPSS
           MART
           45.000
ORTALAMA
Kontenjan 10 4 6 65 21
Yüzdelik Dilim %0.5 0,03% 0,03% 0,10% 0,08%
Taban Puan 78,35332 77,58955 76,32847 66,87258 74,78598

 

Metal Teknolojisi için geçmiş yıllara baktığımız zaman atama sayısının ortalama %0,08’ine sahip oldu. Son 4 atamanın yüzdelik dilimine göre; 2023 KPSS 20 bin atamada verilseydi kontenjan 16 olacaktı. Verilen kontenjan ise 83.

Artı 67 kontenjan olumlu olarak gösterilir. Bundan sonraki atamalarda da atama sayısının %0.10 veya biraz üzeri kontenjan alacağını düşünüyoruz.  

Analizin son kısmına geldik. Yapılan son 4 atama ve yapılacak olan 20 bin atama dâhil edilerek oluşan toplam kontenjan (120 bin) sayısı ve yüzdelik dilimleri verilmiştir.  

     

1 Sınıf Öğretmenliği 18422 15,35%
2 Okul Öncesi 13840 11,53%
3 Özel Eğitim 9295 7,75%
4 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 8251 6,88%
5 Rehberlik 7476 6,23%
6 İngilizce 6646 5,54%
7 İlköğretim Matematik 6095 5,08%
8 Türkçe 5313 4,43%
9 Matematik 5085 4,24%
10 Fen Bilimleri 4547 3,79%
11 Türk Dili ve Edebiyatı 4263 3,55%
12 Tarih 2944 2,45%
13 Sosyal Bilgiler 2594 2,16%
14 Beden Eğitimi 2489 2,07%
15 Müzik 2191 1,83%
16 Fizik 1946 1,62%
17 Kimya / Kimya Teknolojisi 1882 1,57%
18 Arapça 1712 1,43%
19 Coğrafya 1641 1,37%
20 Görsel Sanatlar 1454 1,21%
21 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 1300 1,08%
22 Felsefe 1164 0,97%
23 Almanca 1094 0,91%
24 Biyoloji 1040 0,87%
25 Yiyecek İçecek Hizmetleri 713 0,59%
26 Bilişim Teknolojileri 677 0,56%
27 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 669 0,56%
28 Motorlu Araçlar Teknolojisi 452 0,38%
29 Teknoloji Ve Tasarım 370 0,31%
30 Metal  Teknolojisi 168 0,14%


Eğitime dair bütün haberler için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edin.

Öğretmen Gündem (Instagram) hesabı için tıklayınız

Öğretmen Gündem (Facebook) hesabı için tıklayınız

Öğretmen Gündem (Twitter) hesabı için tıklayınız

Öğretmen Gündem (Telegram) hesabı için tıklayınız

0 Yorum:

Mesajınız

İşaretli alanları doldurunuz *

İlgili Haberler

  • Eğitim
  • 10 Mart 2021 Çarşamba
2.DÖNEM ARA TATİL OLACAK MI?
  • Son Dakika
  • 10 Mart 2021 Çarşamba
ÖĞRETMENLERDEN 81 İLDE BASIN AÇIKLAMASI