10 Bin 600 Polis Memuru Al覺m 襤lan覺

10 Bin 600 Polis Memuru Al覺m 襤lan覺


  • 11 May覺s 2023 Perembe
575 g繹r羹nt羹lenme

10 Bin 600 Polis Memuru al覺m覺 yap覺lacak. 27 Nisan 2023 tarihinde 30. Dönem POMEM Giri S覺nav覺 Aday Belirleme Ön Bavuru Duyurusunda Polis Akademisi Bakanl覺覺na bal覺 Polis Meslek Eitim Merkezlerine ÖSYM taraf覺ndan lisans mezunlar覺 için yap覺lan 2021 veya 2022 y覺l覺 Kamu Personeli Seçme S覺navlar覺n覺n birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunlar覺 için yap覺lan 2022 y覺l覺 Kamu Personeli Seçme S覺nav覺 P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar aras覺ndan 06.06.2015 tarihli ve 29378 say覺l覺 Resmi Gazete’de yay覺mlanarak yürürlüe giren Polis Meslek Eitim Merkezleri Giri Yönetmeliinde belirtilen dier artlar覺 ta覺mak kayd覺yla lisans mezunu (6.900) erkek, (1.580) kad覺n, önlisans mezunu (1.700) erkek, (420) kad覺n olmak üzere toplam (10.600) örenci al覺m覺 yap覺lacak.

Adaylar, 01 - 19 May覺s 2023 tarihleri aras覺nda http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet ifresi ile giri yaparak son bavuru tarihi olan 19 May覺s 2023 saat 17.00’ ye kadar Aday Belirleme Ön Bavurular覺n覺 yapabileceklerdir. 

Aranan artlar:

a) T.C. vatanda覺 olmak,
b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denklii Yükseköretim Kurulu taraf覺ndan kabul edilen yurtd覺覺ndaki yükseköretim kurumlar覺ndan mezun olmak,
c) KPSS’de Bakanl覺kça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan alm覺 olmak, (Lisans mezunlar覺 için 2021 veya 2022 y覺llar覺 içinde yap覺lan KPSS lisans puan覺 P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunlar覺 için 2022 y覺l覺 içinde yap覺lan KPSS önlisans puan覺 P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan alm覺 olmak.)
ç) ehit veya vazife malullerinin e veya çocuklar覺 için POMEM Giri yönetmeliinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puan覺n en az % 80’ini alm覺 olmak, (ehit veya Vazife Malulü e ve çocuklar覺ndan lisans mezunlar覺 için 2021 veya 2022 y覺llar覺 içinde yap覺lan KPSS lisans puan覺 P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunlar覺 için 2022 y覺l覺 içinde yap覺lan KPSS önlisans puan覺 P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan alm覺 olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden bavuruda bulunamazlar. Bu ekilde bavuruda bulunan adaylar覺n bavurular覺 geçersiz say覺lacakt覺r.

d) 18 ya覺n覺 tamamlad覺ktan sonra yapt覺r覺lan ya düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki ya dikkate al覺nmak art覺yla, s覺nav覺n yap覺ld覺覺 y覺l覺n 01 Ocak tarihi itibariyle 30 ya覺ndan gün almam覺 olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde domu olmak),
e) Kad覺nlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den k覺sa boylu olmamak, BM襤 (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) aras覺nda olmak,
f) Silah ta覺maya veya silahl覺 görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sal覺k durumu yönünden, Sal覺k artlar覺 Yönetmeliinde belirlenen koullar覺 ta覺mak,

Al覺ma ilikin s覺nav takvimi Polis Akademisi Bakanl覺覺n覺n resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Kamu Personel 襤lanlar覺 ( Telegram)

Kamu Personel 襤lanlar覺 ( Facebook)

1 Yorum:

Mesaj覺n覺z

襤aretli alanlar覺 doldurunuz *

襤lgili Haberler

  • Eitim
  • 10 Mart 2021 aramba
2.DNEM ARA TAT襤L OLACAK MI?
  • Son Dakika
  • 10 Mart 2021 aramba
RETMENLERDEN 81 襤LDE BASIN AIKLAMASI