Diyanet'ten 2022 y覺l覺 hac ve umre ibadetiyle ilgili a癟覺klama

Diyanet'ten 2022 y覺l覺 hac ve umre ibadetiyle ilgili a癟覺klama


  • 19 Nisan 2022 Sal覺
114 g繹r羹nt羹lenme

Diyanet 襤leri Bakan覺 Prof. Dr. Ali Erba bakanl覺覺nda topland覺. 2022 y覺l覺 hac ve umre hususlar覺nda deerlendirmelerin yap覺ld覺覺 toplant覺da, hac seyahatlerinin 7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, evval ay覺 umre turlar覺n覺n ise 2 May覺s 2022 tarihinden itibaren balamas覺 hususlar覺 kararlat覺r覺ld覺.

2022 y覺l覺 için yeni bir kura çekimi yap覺lmayaca覺, hac yolcular覺n覺n tespitinde ilemlerin 2020 y覺l覺 kura sonuçlar覺na göre yürütülmesi konusunun da kararlat覺r覺ld覺覺 toplant覺da, yap覺lan deerlendirmeler sonucunda kararlat覺r覺lan dier hususlar u ekilde;

"Umre organizasyonu ile ilgili olarak;

Umre organizasyonunda otel, Oda Tercihli 1 ve Oda Tercihli 2 Konaklama türlerinde turlar düzenlenebilmesi,

Umre yolcular覺na yurt içinde ve yurt d覺覺nda verilecek eitim, rehberlik, konaklama ve dier hizmet kalemlerine ilikin hususlar kararlat覺r覺lm覺t覺r.

2022 y覺l覺 hacc覺na ilikin olarak;

2022 y覺l覺nda hacca gideceklerin Suudi Arabistan makamlar覺nca bildirilen hususlar çerçevesinde belirlenmesi,

Kay覺t haklar覺 2020 y覺l覺ndan devredilen hac yolcular覺n覺n;

25 Nisan - 4 May覺s tarihleri aras覺nda hacca gidip gitmemesine ilikin tercihlerinin al覺nmas覺,

 65 ya alt覺 hac yolcular覺na kesin kay覺t hakk覺 verilmesi ve bunlara 2023 y覺l覺na erteleme hakk覺 verilmemesi,

65 ya üstü hac yolcular覺n覺n kay覺t haklar覺n覺n 2021 y覺l覺nda al覺nan karar çerçevesinde 2023 y覺l覺na ertelenmesi,

Kay覺t balant覺lar覺nda 65 ya üstü ve alt覺 hac yolcular覺n覺n bir arada bulunmas覺 durumunda 65 ya alt覺 yolcular覺n;

Talep etmesi halinde balant覺s覺ndan kopar覺larak hacca gidebilmesi,

2023 y覺l覺na ertelemek isteyenlerin ise haklar覺n覺n 2021 y覺l覺nda al覺nan karar çerçevesinde 2023 y覺l覺na ertelenmesi,

Hac yolcular覺na yurt içinde ve yurt d覺覺nda verilecek eitim, rehberlik, konaklama ve dier hizmet kalemlerine ilikin hususlar kararlat覺r覺lm覺t覺r."

0 Yorum:

Mesaj覺n覺z

襤aretli alanlar覺 doldurunuz *

襤lgili Haberler

  • Sal覺k
  • 17 May覺s 2021 Pazartesi
17 MAYIS VAKA SAYISI AIKLANDI