KLTR VE TUR襤ZM BAKNLII 465 PERSONEL ALIM 襤LANI

KLTR VE TUR襤ZM BAKNLII 465 PERSONEL ALIM 襤LANI


  • 23 Mart 2022 aramba
633 g繹r羹nt羹lenme

657 say覺l覺 Devlet Memurlar覺 Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) f覺kras覺 kapsam覺nda istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 say覺l覺 Bakanlar Kurulu Karar覺 ile yürürlüe konulan Sözlemeli Personel Çal覺t覺r覺lmas覺na 襤likin Esaslara göre çal覺t覺r覺lmak üzere bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal Kütüphaneci pozisyonuna sözlü s覺nav ile toplam 465 sözlemeli personel al覺m覺 yap覺lacakt覺r.

GENEL ARTLAR

Bavuracak adaylarda aran覺lan nitelikler ile 657 say覺l覺 Kanunun 48 inci maddesindeki genel artlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel artlar aran覺r:

1. Türk Vatanda覺 olmak
2. Son bavuru tarihi itibariyle 18 ya覺n覺 tamamlam覺 olmak
3. Kamu haklar覺ndan mahrum bulunmamak
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmi olsa bile; kasten ilenen bir suçtan dolay覺 bir y覺l veya daha fazla süreyle hapis cezas覺na ya da affa uram覺 olsa bile devletin güvenliine kar覺 suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin ileyiine kar覺 suçlar, zimmet, irtikâp, rüvet, h覺rs覺zl覺k, doland覺r覺c覺l覺k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar覺t覺rma, edimin ifas覺na fesat kar覺t覺rma, suçtan kaynaklanan malvarl覺覺 deerlerini aklama veya kaçakç覺l覺k suçlar覺ndan mahkûm olmamak

5. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak b) Askerlik ça覺na gelmemi bulunmak c) Askerlik ça覺na gelmi ise muvazzaf askerlik hizmetini yapm覺 yahut ertelenmi veya yedek s覺n覺fa geçirilmi olmak,

6. Görevini devaml覺 yapmas覺na engel olabilecek ak覺l hastal覺覺 bulunmamak.

 ÖZEL ARTLAR
1. Yükseköretim kurumlar覺n覺n lisans düzeyinde eitim veren; bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlar覺n覺n herhangi birinden ya da bunlara denklii Yükseköretim Kurulunca kabul edilen yurt d覺覺ndaki öretim kurumlar覺ndan mezun olmalar覺 gerekmektedir.

2. Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi (ÖSYM) taraf覺ndan 2020 y覺l覺nda yap覺lan, Kamu Personeli Seçme S覺nav覺n覺n KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukar覺 puan almak kayd覺yla, müracaat edenlerin en yüksek puandan balanarak s覺ralanmas覺 neticesinde al覺nacak sözlemeli personel say覺s覺n覺n üç kat覺 aday sözlü s覺nava girmeye hak kazanacakt覺r. En son aday覺n ald覺覺 puanla ayn覺 puana sahip adaylar da giri s覺nav覺na çar覺lacakt覺r.

3. Adaylar覺n, son bavuru tarihi itibar覺yla, ilanda belirtilen örenim ve bölüm mezunu olmalar覺 gerekmektedir.

Bavuru Yap覺labilecek 襤ller ve Kontenjanlar:
Adana (5), Ad覺yaman (4), Afyonkarahisar (6), Ar覺 (5), Aksaray (2), Amasya (2), Ankara (23), Antalya (3), Ardahan (2), Artvin (3), Ayd覺n (6), Bal覺kesir (6), Bart覺n (2), Batman (3), Bayburt (1), Bilecik (4), Bingöl (4), Bitlis (2), Bolu (2), Burdur (5), Bursa (5), Çanakkale (3), Çank覺r覺 (8), Çorum (6), Denizli (8), Diyarbak覺r (8), Düzce (4), Edirne (5), Elaz覺 (5), Erzincan (5), Erzurum(9), Eskiehir (5), Gaziantep (3), Giresun (7), Gümühane (3), Hakkari (1), Hatay (6), Id覺r (1), Isparta (6), 襤stanbul (76), 襤zmir (7), Kahramanmara (5), Karabük (3), Karaman (2), Kars (3), Kastamonu (9), Kayseri (8), K覺r覺kkale (5), K覺rklareli (3), K覺rehir(2), Kilis (1), Kocaeli (4), Konya (10), Kütahya (8), Malatya (8), Manisa (7), Mardin (3), Mersin (3), Mula (4), Mu (3), Nevehir (4), Nide (3), Ordu (9), Osmaniye (2), Rize (6), Sakarya (6), Samsun (6), Siirt (4), Sinop (3), Sivas (10), anl覺urfa (5), 覺rnak (3), Tekirda (4), Tokat (5), Trabzon (10), Tunceli (2), Uak (2), Van (8), Yalova (1), Yozgat (8), Zonguldak (2).

BAVURU EKL襤 VE YER襤

1. Bavurular. elektronik ortamda 28/03/2022-11/04/2022 tarihleri aras覺nda al覺nacakt覺r. 2. Bavurmak isteyen adaylar, Kariyer Kap覺s覺 https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden bavurular覺n覺 gerçekletirecektir.

Kamu Personel 襤lanlar覺 ( Telegram)

Kamu Personel 襤lanlar覺 ( Facebook)

Kamu Personel 襤lanlar覺 (Instagram)

0 Yorum:

Mesaj覺n覺z

襤aretli alanlar覺 doldurunuz *

襤lgili Haberler

  • Eitim
  • 10 Mart 2021 aramba
2.DNEM ARA TAT襤L OLACAK MI?
  • Son Dakika
  • 10 Mart 2021 aramba
RETMENLERDEN 81 襤LDE BASIN AIKLAMASI