Merkez Bankas覺 Faiz Karar覺n覺 A癟覺klad覺

Merkez Bankas覺 Faiz Karar覺n覺 A癟覺klad覺


  • 20 Ocak 2022 Perembe
103 g繹r羹nt羹lenme

Merkez Bankas覺 Faiz Karar覺n覺 Aç覺klad覺. Merkez Bankas覺 merakla beklenen faiz karar覺n覺 aç覺klad覺. Politika faizi yüzde 14'te sabit tutuldu.

TCMB'den yap覺lan aç覺klamada u ifadelere yer verildi;

"Salg覺nda yeni varyantlar ve artan jeopolitik riskler, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aa覺 yönlü riskleri canl覺 tutmakta ve belirsizliklerin artmas覺na yol açmaktad覺r.

Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlar覺ndaki yüksek seyir, baz覺 sektörlerdeki arz k覺s覺tlar覺 ve ta覺mac覺l覺k maliyetlerindeki art覺 uluslararas覺 ölçekte üretici ve tüketici fiyatlar覺n覺n yükselmesine yol açmaktad覺r.

Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararas覺 finansal piyasalar üzerindeki etkileri yak覺ndan izlenmekle birlikte, gelimi ülke merkez bankalar覺 artan enerji fiyatlar覺 ve arz-talep uyumsuzluuna bal覺 olarak enflasyonda görülen yükseliin beklenenden uzun sürebileceini deerlendirmektedir.

Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, igücü piyasas覺 ve enflasyon beklentilerinde ülkeler aras覺nda farkl覺laan görünüme bal覺 olarak gelimi ülke merkez bankalar覺n覺n para politikas覺 iletiimlerinde ayr覺ma gözlenmekle birlikte, merkez bankalar覺 destekleyici parasal durular覺n覺 sürdürmekte, varl覺k al覺m programlar覺na devam etmektedir.

Kapasite kullan覺m seviyeleri ve dier öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, d覺 talebin de olumlu etkisiyle güçlü seyrettiine iaret etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileenlerin pay覺 artarken, cari ilemler dengesinin 2022 y覺l覺nda fazla vermesi öngörülmektedir.

Cari ilemler dengesindeki iyileme eiliminin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrar覺 hedefi için önem arz etmekte, bu balamda ticari ve bireysel krediler yak覺ndan takip edilmektedir.

Enflasyonda yak覺n dönemde gözlenen yükselite; döviz piyasas覺nda yaanan sal覺ks覺z fiyat oluumlar覺na bal覺 döviz kurlar覺na endeksli fiyatlama davran覺lar覺, küresel g覺da ve tar覺msal emtia fiyatlar覺ndaki art覺lar ile tedarik süreçlerindeki aksakl覺klar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelimeleri etkili olmaktad覺r.

Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrar覺 ve finansal istikrar覺n tesisi için at覺lan ad覺mlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmas覺yla dezenflasyonist sürecin balayaca覺n覺 öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmas覺na karar vermitir.

Al覺nm覺 olan kararlar覺n birikimli etkileri yak覺ndan takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrar覺n覺n sürdürülebilir bir zeminde yeniden ekillenmesi amac覺yla TCMB'nin tüm politika araçlar覺nda Türk liras覺n覺 öncelikleyen geni kapsaml覺 bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir.

TCMB, fiyat istikrar覺 temel amac覺 dorultusunda enflasyonda kal覺c覺 düüe iaret eden güçlü göstergeler oluana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ula覺ncaya kadar elindeki tüm araçlar覺 kararl覺l覺kla kullanmaya devam edecektir.

Fiyatlar genel düzeyinde salanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düü, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki art覺 eiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kal覺c覺 olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrar覺 ve finansal istikrar覺 olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yat覺r覺m, üretim ve istihdam art覺覺n覺n sal覺kl覺 ve sürdürülebilir bir ekilde devam覺 için uygun zemin oluacakt覺r.

Kurul, kararlar覺n覺 effaf, öngörülebilir ve veri odakl覺 bir çerçevede almaya devam edecektir."

0 Yorum:

Mesaj覺n覺z

襤aretli alanlar覺 doldurunuz *

襤lgili Haberler

  • Spor
  • 13 Kas覺m 2021 Cumartesi
TRK襤YE KUPASI'NDA 4.TUR HEYECANI
  • Sal覺k
  • 29 Austos 2021 Pazar
29 AUSTOS VAKA TABLOSU