retmenlere zel 襤lk Defa Uygulan覺yor. Yar覺y覺l Tatilinde Kullan覺ma Haz覺r

retmenlere zel 襤lk Defa Uygulan覺yor. Yar覺y覺l Tatilinde Kullan覺ma Haz覺r


  • 20 Ocak 2022 Perembe
225 g繹r羹nt羹lenme

Öretmenlere Özel 襤lk Defa Uygulan覺yor. Yar覺y覺l Tatilinde Kullan覺ma Haz覺r. Millî Eitim Bakanl覺覺, 22 Ocak-6 ubat tarihlerindeki iki haftal覺k yar覺y覺l tatilinde öretmenlere istee bal覺 kapsaml覺 eitim program覺 haz覺rlad覺. MEB, bu kapsamda yeni bir dijital platform oluturdu ve ÖBA'y覺 (Öretmen Biliim A覺) ilk kez yar覺y覺l tatilinde uygulayacak. Öretmenler 24 Ocak-04 ubat tarihleri aras覺nda kendileri için haz覺rlanm覺 olan hizmet içi eitim faaliyetlerine ÖBA (Öretmen Biliim A覺) üzerinden kat覺labilecekler. Seminerlere kat覺l覺m istee bal覺 olacak. Seminerler, belirtilen tarih aral覺覺nda sürekli yay覺nda olup internet balant覺s覺 olan herhangi bir yerden kat覺l覺m salanabilecek.

Seminerlere ÖBA platformu www.oba.gov.tr'dan giri yap覺lacak. Öretmenler MEBB襤S ya da e-Devlet ifreleri ile sisteme giri yaparak sunulan eitim konular覺ndan birine ya da isterlerse daha fazlas覺na kat覺labilecekler. Seminerleri tamamlayan öretmenlere "seminer kat覺l覺m belgesi" MEBB襤S hizmet içi eitim modülünden e-sertifika olarak verilecek. 

Konu ile ilgili bir deerlendirme yapan Millî Eitim Bakan覺 Mahmut Özer unlar覺 söyledi: "Daha önce de aç覺klad覺覺m gibi bu dönem odakland覺覺m覺z konular覺n ba覺nda öretmenlerimizin mesleki ve kiisel geliimlerinin çok boyutlu desteklenmesi yer almaktad覺r. Bu kapsamda çok boyutlu ad覺m at覺yoruz. Bu att覺覺m覺z ad覺mlar覺n sonuçlara olumlu yans覺mas覺n覺 görmekten mutluluk duyuyorum. 2021 y覺l覺nda düzenlediimiz eitimlere kat覺lan öretmen say覺m覺z 2020 y覺l覺na göre %134 artarken bu art覺la son on y覺l覺n en yüksek kii ba覺 eitim saatine ulam覺 olduk. Buna göre öretmen ba覺na eitim saati, 2020 y覺l覺nda 41,6 saat iken bu oran 2021 y覺l覺nda %125 art覺la 93,4 saate ulat覺. Bu süreçleri baar覺 ile yürüten Öretmen Yetitirme Genel Müdürlüümüze çok teekkür ediyorum." 

Özer, 2022 y覺l覺nda öretmenlerin uzaktan eitimde eitim seçeneklerini zenginletirmek için Öretmen Biliim A覺'n覺 (ÖBA) kurduklar覺n覺 belirterek bu platformun ilk kez 24 Ocak-4 ubat 2022 tarihleri aras覺ndaki iki haftal覺k yar覺y覺l tatilinde kullan覺laca覺n覺 ifade etti.

0 Yorum:

Mesaj覺n覺z

襤aretli alanlar覺 doldurunuz *

襤lgili Haberler

  • Eitim
  • 26 Austos 2021 Perembe
DERSLER KA DAK襤KA OLACAK?