MEB'DEN YEN襤 MOB襤L UYGULAMA

MEB'DEN YEN襤 MOB襤L UYGULAMA


  • 07 Aral覺k 2021 Sal覺
462 g繹r羹nt羹lenme

Millî Eitim Bakanl覺覺, kültür yay覺nlar覺n覺n tamam覺n覺 dijital ortama ta覺d覺. Ücretsiz olarak sunulan "MEB Kültür Yay覺nlar覺" adl覺 mobil uygulama ile Öretmen Yazarlar, Dünya Klasikleri, Dünya Edebiyat覺, Türk Dünyas覺, Türk Klasikleri, Türk Edebiyat覺, ark-襤slam Klasikleri, Çocuk Yay覺nlar覺 ve Eitim Yay覺nlar覺 Dizileri alt覺nda yay覺mlanan eserlerin tamam覺na eriilebiliyor.

Bakanl覺k taraf覺ndan yap覺lan aç覺klamada, "Ekim ay覺 sonunda balat覺lan 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsam覺nda tüm okullara kütüphane yap覺lmas覺 için seferberlik balatarak bir ayda 3 bin 200 okula yeni kütüphane yapan Bakanl覺k, yay覺nlara eriilebilirlii art覺rmak için yeni bir ad覺m daha att覺.

Öretmen Yazarlar, Dünya Klasikleri, Dünya Edebiyat覺, Türk Dünyas覺, Türk Klasikleri, Türk Edebiyat覺, ark-襤slam Klasikleri, Çocuk Yay覺nlar覺 ve Eitim Yay覺nlar覺 Dizileri alt覺nda yay覺mlanan eserlerin tamam覺 bir mobil uygulama ile eriime aç覺ld覺.

MEB Kültür Yay覺nlar覺" adl覺 mobil uygulamaya Android ve IOS iletim sistemli cihazlar覺n mobil marketlerinden eriilebiliyor. Bakanl覺覺n geçmiten günümüze çok say覺da eser yay覺mlad覺覺n覺 ve bu eserlere daha çok kiinin eriimi için dijital platformlar覺n önemli olduuna deinen Millî Eitim Bakan覺 Mahmut Özer, "Eserleri hem web sayfam覺zdan yay覺mlad覺k hem de 'MEB Kültür Yay覺nlar覺' mobil uygulamam覺zla ile eriilebilirliini art覺rd覺k. Yeni eserleri yay覺mlad覺kça ayn覺 uygulamalara aktarmaya devam edeceiz. Dolay覺s覺yla bir taraftan her okula kütüphane kurarak okuma ve arat覺rma kültürünü okullar覺m覺zda yayg覺nlat覺rmaya çal覺覺rken dier taraftan dijital kütüphaneler de oluturmaya ve zenginletirmeye devam edeceiz." dedi.

Özer, bu süreçte katk覺lar覺ndan dolay覺 Destek Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Karahan,  Bilgi 襤lem Genel Müdürü Özgür Türk ve çal覺ma arkadalar覺na teekkür etti.

0 Yorum:

Mesaj覺n覺z

襤aretli alanlar覺 doldurunuz *

襤lgili Haberler

  • Eitim
  • 10 Mart 2021 aramba
2.DNEM ARA TAT襤L OLACAK MI?
  • Son Dakika
  • 10 Mart 2021 aramba
RETMENLERDEN 81 襤LDE BASIN AIKLAMASI