MEB DUYURDU 15 DAK襤KADA...

MEB DUYURDU 15 DAK襤KADA...


  • 06 Aral覺k 2021 Pazartesi
714 g繹r羹nt羹lenme

MEB güzel haberi duyurdu. Bakanl覺ktan yap覺lan aç覺klamada son dakika gelimesinin detaylar覺 payla覺ld覺. Millî Eitim Bakanl覺覺, Kovid-19 salg覺n sürecinde mesleki eitimin üretim kapasitesini harekete geçirdi böylelikle maskeden dezenfektana, solunum cihaz覺ndan maske makinesine kadar çok say覺da ürün meslek liseleri taraf覺ndan üretildi. Meslek liseleri, pek çok alanda imza att覺覺 ilklere bir yenisini daha ekledi ve e deerlerine göre çok daha düük maliyetli bir antijen kiti üretti. Millî Eitim Bakan覺 Mahmut Özer, onay ilemi tamamland覺覺nda antijen kitinin art覺k okullarda öretmen ve örenciler taraf覺ndan kullan覺labileceini kaydetti.

Antijen kitinin üretimi, Bursa M. Kemal Cokunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve ayn覺 zamanda Ar-Ge merkezi olan Otomotiv Endüstrisi 襤hracatç覺lar覺 Birlii Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi i birliinde gerçekletirildi.

Tükürükten al覺nan numune ile 15 dakika gibi k覺sa bir sürede sonuç veren antijen kitinin kal覺p tasar覺mlar覺 ve üretimleri meslek lisesi öretmen ve örencileri taraf覺ndan yap覺ld覺. Bu yönüyle ürün materyallerinin tamam覺 Türkiye’de üretilen tek çal覺ma olma özelliine sahip oldu.

Antijen kitinin “BRS-CA” olarak belirlenen markas覺 için tescil ilemi balat覺larak ürüne ait tüm ambalaj tasar覺mlar覺 tamamland覺. Ayr覺ca okul öncesi, temel eitim ve ortaöretim kademelerinde kullan覺ma sunulmak üzere ayr覺 alternatif tasar覺mlar da haz覺rland覺.

Kitler, piyasadaki e deer ürünlerin 3’te 1’i daha az maliyetle üretildi.

Ayr覺ca antijen kitinin seri üretimine yönelik de çal覺malar balat覺ld覺. Seri üretim otomasyonuna sahip makinenin tasar覺m覺 tamamland覺. Piyasadaki e deerleri için 2,5 milyon lira olan üretim maliyeti “yerli ve millî” nitelikte kullan覺ma sunulacak, bu makine için 600 bin lira olarak gerçekleecek.

Millî Eitim Bakan覺 Mahmut Özer, meslek liselerinin yüz güldürmeyi sürdürdüünü söyledi.
Özer, u ifadeleri kulland覺:

“Bursa’da arkadalar覺m覺z, antijen kiti üretimi ile ilgili AR-GE çal覺malar覺n覺 3 ay önce balatt覺. Biz de gerekli tüm altyap覺 desteklerini salad覺k. Çal覺malar, k覺sa sürede meyvelerini verdi. Tükürükten al覺nan numunelerden 15 dakika gibi k覺sa sürede sonuç al覺nabiliyor. Üretimin ve otomasyonun tamam覺 meslek lisesi öretmen ve örencilerimiz taraf覺ndan gerçekletirildi. Antijen kitinin maliyeti de piyasadaki muadillerine göre oldukça düük. Ayr覺ca ayda 5 milyon antijen kiti üretimi yapabilecek ekilde gerekli yat覺r覺mlar覺m覺z覺 da tamamlad覺k. ”

0 Yorum:

Mesaj覺n覺z

襤aretli alanlar覺 doldurunuz *

襤lgili Haberler

  • Eitim
  • 10 Mart 2021 aramba
2.DNEM ARA TAT襤L OLACAK MI?
  • Son Dakika
  • 10 Mart 2021 aramba
RETMENLERDEN 81 襤LDE BASIN AIKLAMASI