"Made in Turkey" ifadesi deiti!

"Made in Turkey" ifadesi deiti!


  • 04 Aral覺k 2021 Cumartesi
727 g繹r羹nt羹lenme

襤hraç ürünlerin yan覺 s覺ra dier devletlerle uluslararas覺 kurum ve kurulularla yap覺lan yaz覺malarda ‘Turkey’, ‘Turkei’ yerine ‘Türkiye’ ibaresinin kullan覺lmas覺 için genelge yay覺mlad覺.

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti; binlerce y覺ll覺k devlet geleneinin 覺覺覺nda, kadim Türk milletine yak覺覺r, nitelikli ve deerli çal覺malar gerçekletirerek milletimizin kültür ve deerlerini muhafaza etmeyi ve yüceltmeyi temel görevlerinden biri olarak kabul etmitir” ifadeleriyle balayan Cumhurbakanl覺覺 genelgesi öyle:

Yurt içi ve yurt d覺覺nda bu anlay覺la sürdürülen çal覺malarda; Türk milletinin köklü ve tarihinden gelen deerlerine büyük özen gösterilerek, “Türkiye” markas覺 ulusal ve uluslararas覺 mecrada ülkemizin çat覺 markas覺 olarak kabul edilmitir.

Türkiye ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve deerlerini en iyi ekilde temsil ve ifade etmektedir. Bu kapsamda, ihraç ürünlerimizde “Made in Turkey” yerine “Made in Türkiye” ibaresi kullan覺lmaya balanarak ülkemizin uluslararas覺 ticarette gururu olan ürünlerimiz ‘Türkiye’ ibaresi ile tan覺t覺lm覺 ve tüm dünya ile buluturulmutur. Bundan sonra da her alanda devletimiz ve milletimizin binlerce y覺ll覺k birikiminin ‘Türkiye’ markas覺 alt覺nda temsili hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, ‘Türkiye’ markas覺n覺 güçlendirme çal覺malar覺 kapsam覺nda, bata dier devletler ve uluslararas覺 kurum ve kurulularla resmi ilikilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yaz覺malarda ‘Turkey’, ‘Turkei’, ‘Turquie’ vb. ibareler yerine ‘Türkiye’ ibaresinin kullan覺m覺 konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir.”

0 Yorum:

Mesaj覺n覺z

襤aretli alanlar覺 doldurunuz *

襤lgili Haberler

  • Eitim
  • 10 Mart 2021 aramba
2.DNEM ARA TAT襤L OLACAK MI?
  • Son Dakika
  • 10 Mart 2021 aramba
RETMENLERDEN 81 襤LDE BASIN AIKLAMASI