2021 EYLL SZLEMEL襤 RETMENL襤K MLAKAT SORULARI

2021 EYLL SZLEMEL襤 RETMENL襤K MLAKAT SORULARI


  • 16 Kas覺m 2021 Sal覺
117721 g繹r羹nt羹lenme

2021 Eylül Sözlemel襤 Öretmenlik Mülakat Süreci bugün balad覺. Mülakatta ç覺kan sorular aa覺da yer almaktad覺r. Sorulara ulat覺kça güncelleme yap覺lmaktad覺r. (Mülakat süresi boyunca soru eklemeye devam edeceiz.).

Öretmen Gündem Özel Haber (Kopyalanmas覺 Yasakt覺r)

1. Gün Sorular覺 襤çin T覺klay覺n覺z (16 Kas覺m 2021)

2. Gün Sorular覺 襤çin T覺klay覺n覺z (17 Kas覺m 2021)

3. Gün Sorular覺 襤çin T覺klay覺n覺z (18 Kas覺m 2021)

4. Gün Sorular覺 襤çin T覺klay覺n覺z (19 Kas覺m 2021)

5. Gün Sorular覺 襤çin T覺klay覺n覺z (20 Kas覺m 2021)

6. Gün Sorular覺 襤çin T覺klay覺n覺z (23 Kas覺m 2021)

7. Gün Sorular覺 襤çin T覺klay覺n覺z (24 Kas覺m 2021)

8. Gün Sorular覺 襤çin T覺klay覺n覺z (25 Kas覺m 2021)

9. Gün Sorular覺 襤çin T覺klay覺n覺z (26 Kas覺m 2021)

10. Gün Sorular覺 襤çin T覺klay覺n覺z (27 Kas覺m 2021)

Bizi telegram adresimizden takip edebilirsiniz

16 KASIM MÜLAKAT SORULARI

1)Bulu yoluyla strateji
2)Sosyal sorumluluk projesi yapsan覺z ne yapars覺n覺z
3)Ailenin eitimdeki rolü
4)Kaz dalar覺 peynir tatl覺s覺yla ünlü yerimiz
5)Neet Erta'覺n memleketi
6)Teknolojiyi eitim de nas覺l kullanabilirsiniz
7)Örencilerde okuma al覺kanl覺覺 kazand覺rmak için nas覺l çal覺malar yap覺lmal覺
8)Nemrut da覺ndaki heykeller hangi krall覺a ait
9)Örencinin okuduu kitap say覺s覺n覺 artt覺rmak için neler yap覺lmal覺
10)Ekonomiklik ilkesini tan覺m覺 verilmi hangisi olduunu soruyor
11) Teknoloji gelimeler ulamak için hangi yollara basvurursunuz
12)Saatleri ayarlama enstitüsü kimin eseri
13) Eitimde bireyi sosyallestirmeyi nas覺l yapars覺n覺z?
14) Teknoloji ba覺ml覺l覺覺n覺 nas覺l önlersin?
15) Genellik ve eitlik ilkelerini aç覺klay覺n覺z
16)Deizmi aç覺klay覺n覺z.
17Din, kültür, ahlak kavramlar覺ndan hangisini baa al覺rd覺n覺z 
18)Kartalkaya kayak merkezi nerededir.
19)Kültür aktariminda öretmenin rolünü aç覺klay覺n覺z?
20) Teknolojiyi daha verimli ve yararl覺 kullanmak için neler yap覺labilir?
21) 襤lkokul çocuklar覺nda neden renkli kitaplar ve büyük puntolarla yaz覺lar olur.
22)1923 y覺l覺nda Abd de kurulan ve Türk lider ve bilim adamlar覺n覺n kapak olduu dergi.
23)Okullarda erken yalarda okuma al覺kanl覺覺 kazand覺rmak için neler yap覺labilir.
24)Teknolojiyi tümüyle reddetmek diye bal覺yor bir adam覺n sözünü vermi aç覺kla demi.
25) Güdüleme tan覺m覺
26) Saatleri ayarlama enstitüsü yazar覺?
27).S覺n覺fta kendi alan覺n覺zda teknolojiyi kullanarak nas覺l bir uygulama gelitirirdiniz 
28) Sosyallii artt覺rmak için neler yapard覺n覺z
29)2021 olimpiyatlar覺 hangi ülkede yap覺ld覺?
30) 襤lkokulda neden say覺 için fasulye kullan覺l覺yor
31)Ülkenin kültür aktar覺m覺ndaki rolü..
32) Eitim de teknoloji kullan覺m覺n覺n bilgiyi daha kavramas覺na ve genelleyebilmesine olanak salar tezini doru buluyor musunuz? Aç覺klay覺n覺z
33) Bir matematik öretmeni bölme ilemini öretmek isterken daha önce örenilen carpma isleminden de yararlanmaktad覺r. Bu eitimin hangi ilkesidir?
34) Ekonomiklik ilkesi tanim verilir
36) En cok turist gelen ülke
37) Biliim teknolojilerini nasil kullanirsiniz
38) Teknolojiyi alan覺n覺zda nas覺l kullan覺rs覺n覺z plân覺n覺z var m覺?
39)Örenciye görelik ilkesi
40)Kendi alan覺n覺z覺 daha farkl覺 k覺lmak için ne yapmak gerekiyor
41)Teknoloji bag覺ml覺l覺gu nas覺l engellenir
42)Okuma al覺skanl覺g覺 nas覺l kazand覺r覺l覺r
43) Eitimde teknolojinin kullan覺m覺na yönelik bi slogan yazsayd覺n覺z bu ne olurdu ?
44) Bölme öreten öretmenin daha önce örendikleri carpmayi göstermesi
45) Kültürünü gittiin okulda nas覺l aktar覺rs覺n?
46)Sunu yoluyla öretim sinirliklari?
47)Teknolojideki gelimelerden nas覺l haberdar olursunuz?
48)Birden fazla uluslararas覺 havalimani olan sehirler?
49)Alan覺n覺za ilikin nas覺l bir yöntem teknik gelitirirsiniz?
50)Sunu yoluyla öretimin 2 faydas覺?
51) Eitim toplum dönüümüne katk覺 salar ne demektir
52) Bir sosyal medya projesi yapsan覺z ne olurdu?
53) Teknolojiyi eitim de daha iyi nas覺l kullanabiriz
54) Basitten karma覺a ilkesini aç覺klay覺n覺z?
55)Örenciye görelik ilkesini aç覺klay覺n覺z?
56)Eitimde teknoloji kullan覺m覺n覺 faydal覺 buluyor musunuz? 
57) Teknoloji kullan覺m覺n覺n eitimde kal覺c覺l覺覺 salad覺覺 tezini destekler misniz?
58) Tokyo olimpiyatlar覺nda alt覺n madalya alan sporcular覺m覺z?
59) Okullarda kitap okuma al覺kanl覺覺n覺 art覺rmak için neler yapars覺n覺z?
60) Bilinenden bilinmeyene ilkesini aç覺klay覺n覺z?
61) 襤nsan覺n düünce ufkunun geliiminde kitab覺n faydalar覺 nelerdir?
62) Türk milli eitiminde eitim her yerde yap覺l覺r sözüyle anlat覺lmak istenen nedir.
 
Öleden Sonra

63)Behzat ç rölüyle tan覺nan ünlü kimdir?
64)Bir testten güvenilirlii nas覺l salars覺n覺z)
65) Çevre sorunlar覺yla ilgili dersinizde ne yapabilirsiniz?
66)Derste öretim yöntemi seçerken neye dikkat edersiniz
67) Her sey çok güzel olcak filminde cem Y覺lmaz'la beraber oynyana müzisyen oyuncu
68) Arda çal覺kan bir örenci iken dersi dinlememeye balad覺 gibi durum vard覺 nas覺l bir yol izlersiniz?
69) Teknolojinin insan ve çevre üzerindeki etkisi ile alakal覺 nasil bir konu seçersin?
70)Voleybol yar覺 finalde hangi ülkeye elendik.
71) Sözel zekaya sahip kiinin 2 özellii
72)Teknolojiyi etime nas覺l entegre edersiniz
73) 襤birlikli örenmenin 2 yarar覺
74) Dersinde etkileimli tahta kullan覺r misin? Neden
75)Bir delinin hat覺ra defteri kitab覺n yazar覺
76)S覺n覺fta parmak kald覺r覺p söz alamad覺覺 ayr覺mc覺l覺k yapt覺覺n覺 düünen örenciye kar覺 tutumunuz ne olur
77)Teknolojinin olumsuz yanlar覺yla ilgili bir çal覺ma yapsan覺z ne olurdu
78)Sözel zekas覺 bask覺n olan kiilerin özellikleri nelerdir
79)Öretmenin teknolojiyi iyi kullanmas覺n覺n örenci üzerinde etkisi nedir?
80)Tam örenme kuram覺n覺n örenme nitelikleri nelerdir?
81) Eitimde bireysel farkl覺l覺klar覺n önemi nedir?
82)Örenciyi tan覺man覺n eitim öretime faydas覺 nedir?
83)Bilgi teknolojilerini kullanmak neden önemli midir?
84)Örencilerin küçük gruplar halinde çal覺t覺覺 yöntem
85) Bir çocuun gözünden dünyay覺 anlatan kitap
86) Örencinin verimli çal覺mas覺 için öretmen ne yapmal覺
87) S覺n覺fta kullanaca覺n yöntemleri neye göre belirlersin
88) Eitimin topluma kat覺l覺m konusunda önemi nedir?
89)S覺n覺fa entegre edilebilecek teknolojik cihazlar nelerdir?
90)Teknolojiyi derse hangi aamalar覺nda kullan覺rs覺n覺z?
91)ener en’in son dönemde oynad覺覺 filmlerin yönetmenliini yapan kii?
92) Toplumsal bütünlemeyi eitimle nas覺l salars覺n覺z
93) Kavram haritas覺n覺n 2 tane yarar覺n覺 söyleyiniz?
94)Geri dönüüm konusunda proje haz覺rlasan覺z nas覺l bir proje olurdu
95)Örencin ona söz hakk覺 vermediini düünüyor ne yaparsin覺z?
96)Blomm tam örenme deikenleri nelerdir?
97)Eitimde süreklilik ilkesi
98) Art覺r覺lm覺 gerçeklik nedir?
99)Bilgi ça覺 teknolojisini dersinizde nas覺l kullan覺rs覺n覺z?
100) Uzaktan eitimin en önemli faydas覺 nedir?
101) Pdr ve öretmenin ibirlii yapmas覺 yararlar覺 nelerdir?
102) Çölyak hastas覺 olan bireyler g覺dalar覺n üzerinde yaz覺lan hangi etkene dikkat etmelidir?
103) Marsilya hangi ülkededir?
104) Öretim yöntem tekniklerini kullanmak için nelere dikkat edersiniz
105) Örencinin motivasyonunu yükseltmek için ne yapars覺n覺z?
106) Teknolojinin okullara faydas覺 nedir?
107) Arka s覺radaki uyuyan örenci için neler yapars覺n覺z
108)Hayat boyu ogrenmenin önemi
109)Telefonu ogrencinin ders icin kullanmas覺n覺 nasil saglarsiniz?
110) Otizm nedir?
111) Bireyi tan覺mak neden önemlidir?
112)Avrupa ampiyonas覺nda Türkiye Voleybol tak覺m覺 kaç覺nc覺 oldu?
113) Bilgi ça覺n覺n bize katt覺klar覺 nelerdir?
114) Görsel zekaya sahip iki meslek örnek veriniz?
115) Yaam Boyu Örenme hakk覺nda neler düünüyorsunuz.
116)Cep telefonu ba覺ml覺l覺覺n覺 nas覺l olumlu kullanmaya tevik edersin
117)Uzaktan eitimin avantajlar覺 nelerdir?
118) Bir olay verilmiti s覺n覺f içerisinde derse küsen ve en arka s覺raya oturan örenciyi kazanmak için neler yapars覺n覺z?
119)Cem Y覺lmaz filmindeki müzisyen?
120) Nöbet geçirilen hastal覺k?
121)Eitim öretime balamadan örenciyi tan覺mak neden önemlidir
 

 

 

3 Yorum:

Mesaj覺n覺z

襤aretli alanlar覺 doldurunuz *

襤lgili Haberler

  • Eitim
  • 10 Mart 2021 aramba
2.DNEM ARA TAT襤L OLACAK MI?
  • Son Dakika
  • 10 Mart 2021 aramba
RETMENLERDEN 81 襤LDE BASIN AIKLAMASI