BAKAN ZER GNDEME DA襤R AIKLAMALARDA BULUNDU

BAKAN ZER GNDEME DA襤R AIKLAMALARDA BULUNDU


  • 14 Eyl羹l 2021 Sal覺
424 g繹r羹nt羹lenme

Milli Eitim Bakan覺 Mahmut Özer gündme dair aç覺klamalarda bulundu. Bakan覺 Özer, TRT Haber'de kat覺ld覺覺 canl覺 yay覺nda, eitim gündemine ilikin deerlendirmelerde bulundu, sorular覺 yan覺tlad覺.

Okullarda Covid-19 koullar覺 alt覺nda yüz yüze eitim öretim için al覺nan önlemlere ilikin bilgiler aktaran Özer, bir haftal覺k yüz yüze eitimden sonra 850 bin dersliin sadece 198'inde vaka veya yak覺n temas nedeniyle yüz yüze eitime ara verildiini hat覺rlatt覺.

Türkiye'de, 57 bin 108 devlet okulu olmak üzere toplam 71 bin 320 okul bulunduunu belirten Özer, "Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okulumuz bulunmuyor." dedi.

Velilerin cep telefonlar覺 üzerinden kurduu gruplarda "ekim ay覺nda okullar覺n kapanaca覺" yönünde iddialar覺n yer ald覺覺n覺n belirtilmesi üzerine Bakan Özer, öyle konutu: "Böyle bir ey söz konusu deil. 71 bin 320 okulumuzda ve 850 bin dersliimizde uyulmas覺 gereken kurallar覺 belirledik. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazl覺 deil vaka bazl覺. Hiçbir okulumuz kapal覺 deil ama 198 tane s覺n覺fta vaka veya yak覺n temas nedeniyle yüz yüze eitime ara verildi. Ama eitime ara verilmedi. O örencilerimiz için de dijital platformlarda eitim devam ediyor. Vakalar覺n yayg覺nlamas覺 durumunda vakalar覺n etkiledii s覺n覺flarla ilgili kararlar alaca覺z; okul, ilçe veya il ile ilgili karar almayaca覺z. Balang覺çtaki irademizi devam ettiriyoruz, okullar aç覺k kalmaya devam edecek. u andaki bilimsel veriler 覺覺覺nda ald覺覺m覺z kararlar var, 1 ay sonra bilimsel veriler deitii zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapaca覺z. Ama yine okullar覺m覺z覺n aç覺k kalmas覺 için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceiz."

Yüz yüze eitimde herkesin sorumluluk almas覺 ve tedbirlere dikkat etmesi gerektiine iaret eden Bakan Mahmut Özer, "Okullar覺n aç覺k kalmas覺, art覺k sadece bir eitim meselesi deil, bir millî güvenlik meselesidir. Onun için de okullar覺m覺z覺 elimizden geldii kadar, çok olaanüstü durumlar olmad覺覺 müddetçe, en son kapanan kurumlar olarak tutmak için tüm vatandalar覺m覺z覺n fedakârl覺k yapmas覺 gerekiyor." dedi.

"Öretmenlerimiz çok baar覺l覺 bir süreç yönetiyor"

Öretmenlerin ve eitim çal覺anlar覺n覺n a覺lanma oranlar覺na ilikin de bilgiler veren Özer, "6 Austos'ta en az bir doz a覺 olmu öretmen oran覺m覺z yüzde 73'tü, dün itibar覺yla yüzde 91'e ç覺kt覺. Türkiye ortalamas覺 ise yüzde 83. Yani Türkiye ortalamas覺ndan 8 puan daha yüksekte. En az iki doz a覺 olmu öretmen oran覺 ise 6 Austos'ta yüzde 59'du, dün itibar覺yla yüze 78'e ç覺km覺. Öretmenlerimiz sadece kendi sal覺klar覺 aç覺s覺ndan deil, ayn覺 zamanda topluma örnek olma yönünde de çok baar覺l覺 bir süreç yönetiyorlar. Tüm öretmenlere ükranlar覺m覺 sunuyorum." diye konutu.

 

Bakan Özer, belirli okullarda örneklem üzerinden ve velinin r覺zas覺n覺 alarak örencilere PCR testi yap覺lmas覺 yönünde Sal覺k Bakanl覺覺 ile koordineli ekilde görütüklerini aktard覺. Özer, velisinin izni olmadan çocuklara asla PCR testi yapt覺r覺lmayaca覺n覺n da alt覺n覺 çizdi. 

Örencilere tablet da覺t覺m覺nda gelinen aaman覺n sorulmas覺 üzerine Özer, 2 milyona yak覺n tablet da覺t覺ld覺覺n覺 belirterek "Toplu da覺t覺mlardan ziyade, örnein vaka nedeniyle yüz yüze eitime ara verilen 198 s覺n覺fta tablet ve bilgisayara ihtiyac覺 olan çocuklar覺 hemen tespit edip bu ihtiyaçlar覺n覺 kar覺lad覺k. Eer çocuk yüz yüze eitimin d覺覺na ç覺km覺sa ve ihtiyac覺 varsa tablet da覺tmaya devam edeceiz." dedi.

 15 Bin Öretmen Atamas

Millî Eitim Bakan覺 Mahmut Özer, 15 bin öretmen atama ilemlerinde 2020 ve 2021 KPSS puanlar覺 ile bavurular覺n al覺nmas覺na ilikin soruyu öyle yan覺tlad覺: "15 bin yeni atama, ek atama deil, eitim sistemimizin içine 15 bin yeni öretmen almak için Cumhurbakan覺m覺z覺n eitim sistemine yapt覺覺 bir katk覺d覺r. Millî Eitim Bakanl覺覺 olarak KPSS'ye girenleri dierlerinin lehinde veya aleyhinde pozitif ayr覺mc覺l覺k yapma durumumuz yok, biz adil olmak zorunday覺z. Süresi geçmeyen tüm adaylar覺m覺za yani 2020 ve 2021 KPSS'ye giren tüm adaylara bavuru hakk覺 tan覺d覺k. Dolay覺s覺yla atama bekleyen ve bavuru yapabilecekken yapamayacak duruma düürdüümüz hiçbir öretmen kitlemiz yok. 襤ki s覺nava da girdiyse ve hangi puan覺 en yüksekse onun geçerli olmas覺n覺 salad覺k. Tepkileri anlay覺la kar覺l覺yorum ama yap覺lan yanl覺l覺k yok. Tüm öretmenlere eit bir ekilde kap覺y覺 açt覺k."

0 Yorum:

Mesaj覺n覺z

襤aretli alanlar覺 doldurunuz *

襤lgili Haberler

  • G羹ndem
  • 12 Temmuz 2021 Pazartesi
KAB襤NE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
  • G羹ndem
  • 11 Austos 2021 aramba
B襤L襤M KURULU TOPLANIYOR
  • G羹ndem
  • 07 Austos 2021 Cumartesi
BAKAN SOYLU'DAN Z襤YA SELUK PAYLAIMI