MEB'DEN FORMASYON İLE İLGİLİ RESMİ YAZI

MEB'DEN FORMASYON İLE İLGİLİ RESMİ YAZI


  • 02 Eylül 2021 Perşembe

Milli Eğitim Bakanlığı Pedagojik Formasyon eğitimleri hakkında resmi yazı yayımladı. Öğretmenliğe yapılacak atamalarda pedagojik formasyonun yeniden geçerli sayılmasına ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Kararı, MEB tarafından çıkarılan Tebliğler Dergisinde yayımlandı.

İşte Tebliğler Dergisinde yayımlanan kararlar:

Madde 1 - Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” ile ek çizelgenin 16 ve 38 sıra numaralı bölümleri ekte yer alan şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2 - Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Esaslar ile ilgili hükümleri Millî Eğitim Bakanı yürütür.

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

Tanımlar

Madde 4 - (1) Bu Esaslarda geçen;

h. Pedagojik Formasyon: Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını, Öğretmen Olarak Atamaya Esas Alanlar, Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler

Madde 5 - (1) Öğretmen olarak atanmaya esas alanlar, her bir alan öğretmenliği için mezun olunacak yükseköğretim programı ile öğretmenliğe atananların alan ve yan alanlarına göre aylıkları karşılığında okutacakları dersler ek çizelgede belirtilmiştir.

(2) Öğretmenlik atama alanlarına yönelik teklif ve talepleri değerlendirmek üzere Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde ilgili birimlerin katılımıyla bir komisyon kurulur. Komisyonca uygun bulunan teklif ve talepler Kurula sunulur.

Pedagojik Formasyon Eğitimi / Programına Alınacaklar

Madde 12 - (1) Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına ya da Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Kurulca belirlenir.

Geçici Madde 9 - (Değişik: 27/08/2021 tarih ve 28 sayılı TTKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

0 Yorum:

Mesajınız

İşaretli alanları doldurunuz *

İlgili Haberler

  • Gündem
  • 01 Eylül 2021 Çarşamba
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
  • Gündem
  • 22 Haziran 2021 Salı
YERLİ AŞININ İSMİ BELLİ OLDU