H襤ZMET BLGES襤 H襤ZMET ALANI H襤ZMET PUANI NED襤R?

H襤ZMET BLGES襤 H襤ZMET ALANI H襤ZMET PUANI NED襤R?


 • 28 Austos 2021 Cumartesi
168233 g繹r羹nt羹lenme

Hizmet bölgesi öretmen ihtiyac覺n覺n kar覺lanmas覺 için corafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelimilik düzeyi, ula覺m artlar覺 ile hizmet gereklerinin kar覺lanmas覺 yönünden birbirine benzerlik gösteren illerin grupland覺r覺lmas覺yla oluturulan bölgeleri ifade eder. Ülkemiz 3 hizmet bölgesine ayr覺lm覺, ayr覺lan iller aa覺daki gibi grupland覺r覺lm覺t覺r.

Hizmet alan覺 : Öretmen atamas覺 ve çal覺t覺r覺lmas覺nda güçlük derecesi bak覺m覺ndan benzerlik gösteren eitim kurumlar覺 grupland覺r覺larak alt覺 hizmet alan覺na ayr覺lm覺t覺r.

 • Eitim kurumlar覺ndan 1, 2 ve 3. hizmet alanlar覺ndakiler zorunlu çal覺ma yükümlülüü kapsam覺 d覺覺ndad覺r.
 • Eitim kurumlar覺ndan 4, 5 ve 6. hizmet alanlar覺ndakiler ise zorunlu çal覺ma yükümlülüü kapsam覺ndad覺r.

Zorunlu hizmet görevi 4, 5 ve 6. hizmet alanlar覺nda yap覺l覺r. Tercih yaparken hizmet bölgelerine deil, hizmet alanlar覺na bak覺l覺r. Bütün hizmet bölgelerinde ve bütün illerde zorunlu hizmet alanlar覺 (4, 5 ve 6. hizmet alan覺) bulunmaktad覺r. Bu yüzden tercih yaparken il bazl覺 deil hizmet alan覺 bazl覺 bakmal覺s覺n覺z. Hizmet bölgelerinin tek fark覺 zorunlu hizmet süresini ve puan覺n覺 farkl覺lat覺rmas覺d覺r. Örnek vermek gerekirse ;

Tercih döneminde iki seçenei olan bir öretmeni düünelim. Tercihleri aras覺nda 襤stanbul ve Kocaeli illeri olsun. Bu iki ilden de ikier okul düündüünü varsayal覺m. imdi seçenekleri grupland覺ral覺m.

 • 襤stanbul : 2. hizmet bölgesi
  • a ilçesi : 1. hizmet alan覺 12 puan (zorunlu deil)
  • b ilçesi : 6. hizmet alan覺 22 puan (4 y覺l zorunlu)
 • Kocaeli : 1. hizmet bölgesi
  • a ilçesi : 1. hizmet alan覺 : 10 puan (zorunlu deil)
  • b ilçesi : 6. hizmet alan覺 : 18 puan (5 y覺l zorunlu)

Görüldüü gibi illerin yani hizmet bölgelerinin, sadece hizmet puan覺na ve süresine etkisi vard覺r. Önemli olan bir okulun hizmet alan覺d覺r. Hizmet alan覺 1, 2 ve 3. ise zorunlu deil, 4, 5 ve 6. ise zorunlu hizmet görev yeri olduunu anlamal覺y覺z.

Eitim kurumlar覺n覺n yer ald覺覺 hizmet alanlar覺 ve bu hizmet alanlar覺 için öngörülen hizmet puanlar覺 Tebliler Dergisinde yay覺mlan覺r.

Hizmet puan覺: Öretmenlerin bölgeler ve hizmet alanlar覺na göre 1 y覺ll覺k çal覺malar覺n覺n sonucunda ald覺klar覺 puana denir. Öretmenler yer deitirirken hizmet puan覺 üstünlüüne bak覺l覺r. Hizmet puanlar覺n覺n eit olmas覺 durumunda hizmet süresine bak覺l覺r.

Hizmet bölgesi ve hizmet alanlar覺na göre öretmenlerin hizmet puanlar覺

 • a) Birinci hizmet bölgesinde bulunan illerin;
  • 1. hizmet alan覺ndaki eitim kurumlar覺nda görev yapanlara 10,
  • 2. hizmet alan覺ndaki eitim kurumlar覺nda görev yapanlara 11,
  • 3. hizmet alan覺ndaki eitim kurumlar覺nda görev yapanlara 12,
  • 4. hizmet alan覺ndaki eitim kurumlar覺nda görev yapanlara 14, (7 y覺l zorunlu)
  • 5 . hizmet alan覺ndaki eitim kurumlar覺nda görev yapanlara 16, (6 y覺l zorunlu)
  • 6. hizmet alan覺ndaki eitim kurumlar覺nda görev yapanlara 18, (5 y覺l zorunlu)
 • b) 襤kinci hizmet bölgesinde bulunan illerin;
  • 1. hizmet alan覺ndaki eitim kurumlar覺nda görev yapanlara 12,
  • 2. hizmet alan覺ndaki eitim kurumlar覺nda görev yapanlara 13,
  • 3. hizmet alan覺ndaki eitim kurumlar覺nda görev yapanlara 14,
  • 4. hizmet alan覺ndaki eitim kurumlar覺nda görev yapanlara 18, (6 y覺l zorunlu)
  • 5. hizmet alan覺ndaki eitim kurumlar覺nda görev yapanlara 20, (5 y覺l zorunlu)
  • 6. hizmet alan覺ndaki eitim kurumlar覺nda görev yapanlara 22, (4 y覺l zorunlu)
 • c) Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan illerin;
  • 1. hizmet alan覺ndaki eitim kurumlar覺nda görev yapanlara 14,
  • 2. hizmet alan覺ndaki eitim kurumlar覺nda görev yapanlara 16,
  • 3. hizmet alan覺ndaki eitim kurumlar覺nda görev yapanlara 18,
  • 4. hizmet alan覺ndaki eitim kurumlar覺nda görev yapanlara 22, (5 y覺l zorunlu)
  • 5. hizmet alan覺ndaki eitim kurumlar覺nda görev yapanlara 26, (4 y覺l zorunlu)
  • 6. hizmet alan覺ndaki eitim kurumlar覺nda görev yapanlara 30 (3 y覺l zorunlu)

hizmet puan覺 verilir. Ayr覺ca ;

 • Yat覺l覺 bölge ortaokullar覺nda görev yapan kad覺n öretmenlerin hizmet puanlar覺na her y覺l için 12, erkek öretmenlerin hizmet puanlar覺na ise her y覺l için 6 puan eklenir.
 • Destekleme ve Yetitirme Kurslar覺 Yönergesi kapsam覺nda görev alan yönetici ve öretmenlerin hizmet puanlar覺na, bu kapsamda görev yapt覺klar覺 her ay için 0,5 puan eklenir.
 • Zorunlu hizmet alanlar覺 için öngörülen azami çal覺ma sürelerinin üzerinde görev yapanlara ilk y覺l için %25, ikinci y覺l için %50, üçüncü ve sonraki y覺llar için %100 art覺r覺larak belirlenir. Örnein ; 3. hizmet bölgesi 6. hizmet alan覺nda görev yapan bir öretmen, en az 3 y覺l bulunduu okulda görev yapmak zorundad覺r.(eer zorunlu hizmetini yapmam覺sa). Eer bu öretmen bu okulda 3 y覺ldan fazla görev yaparsa ilk y覺l için 7,5 ikinci y覺l için 15, üçüncü ve sonraki her y覺lda 30 hizmet puan覺 fazladan al覺r. 6 y覺l çal覺t覺覺n覺 düünelim;

1.y覺l (30) + 2. y覺l (30) + 3. y覺l (30) + 4. y覺l (30+7,5) + 5. y覺l (30+15) + 6. y覺l (30+30) = Toplam 232,5 hizmet puan覺 al覺r. Ayr覺ca DYK varsa eklenir, okul yibo ise yine fazladan kad覺nlarda 12, erkeklerde ise her y覺l için 6 puan eklenir.

Öretmenlerin hizmet puanlar覺n覺n hesaplanmas覺nda dikkate al覺nacak süreler

 • Sözlemeli öretmenlikte geçen süreler,
 • Ek ders kar覺l覺覺nda yap覺lan ücretli öretmenlikte geçen süreler,
 • Vekil öretmenlikte geçen süreler,
 • Usta öreticilikte geçen süreler,
 • Memurlukta geçen süreler,
 • Üniversitede öretim üyelii ve arat覺rma görevliliinde geçen süreler,
 • Türk Silahl覺 Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler,
 • Toplu sözleme hükümlerine göre ayl覺ks覺z izne ayr覺lan sendika yöneticilerinin ayl覺ks覺z izinde geçen bu süreleri,
 • Askerlikte ve asker öretmenlikte geçirilen süreler,
 • Özel öretim kurumlar覺nda yönetici ve öretmen olarak geçirilen süreler
 • Bakanl覺k d覺覺ndaki kamu kurumlar覺nda geçici olarak görevlendirilen öretmenlerin bu geçici görev süreleri,
 • Askerlik dâhil olmak üzere yurt d覺覺nda resmî görevle geçirilen hizmet süreleri,
 • Mehil müddetinde geçen süreler, eski görev yeri için öngörülen hizmet puan覺 üzerinden

hizmet puan覺n覺n hesab覺nda deerlendirilir.

Öretmenlerin hizmet puanlar覺n覺n hesaplanmas覺nda dikkate al覺nmayacak süreler

 • Ayl覺ks覺z izne ayr覺lan sendika yöneticilerinin ayl覺ks覺z izinde geçen süreleri, (Toplu Sözleme Hükümlerine göre ayl覺ks覺z izne ayr覺lm覺sa dikkate al覺n覺r.)
 • Askerlikte geçirilen süreler hariç, ayl覺ks覺z izinli olarak geçirilen süreler

hizmet puan覺 hesab覺nda dikkate al覺nmaz.

Zorunlu hizmet süresi nedir? Öretmenlerin zorunlu hizmet süreleri nas覺l belirlenir?

Zorunlu çal覺ma yükümlülüü ya da zorunlu hizmet süresi nedir? : Öretmenlerin zorunlu çal覺ma yükümlülüklerini yerine getirmeleri için mecburi olarak görev yapmalar覺 gereken süreyi belirtir. Öretmenler bu yükümlülüklerini zorunlu hizmet alanlar覺nda (4, 5 ve 6. hizmet alanlar覺nda) yerine getirebilirler. Her hizmet bölgesinin ve hizmet alan覺n覺n farkl覺 zorunlu hizmet süresi vard覺r. Aa覺da tablo halinde gösterilmitir.

 

3 Yorum:

Mesaj覺n覺z

襤aretli alanlar覺 doldurunuz *

襤lgili Haberler

 • Eitim
 • 10 Mart 2021 aramba
2.DNEM ARA TAT襤L OLACAK MI?
 • Son Dakika
 • 10 Mart 2021 aramba
RETMENLERDEN 81 襤LDE BASIN AIKLAMASI