STADYUMA G襤R襤 ARTLARI DE襤T襤

STADYUMA G襤R襤 ARTLARI DE襤T襤


  • 11 Austos 2021 aramba
292 g繹r羹nt羹lenme

TFF, stadyumlara giri artlar覺n覺 yeniden belirledi. TFF, bu sezon oynanacak maçlarda a覺 olmayan seyircilerin statlara al覺nmayaca覺n覺 aç覺klad覺.

TFF, yeniden düzenlenen stadyumlara giri art覺n覺 aç覺klad覺. A覺 takvimini tamamlam覺 kiiler, son a覺 tarihlerini takip eden 14'üncü günden itibaren stadyumlara girebilecek. Ayr覺ca TFF, misafir tak覺m seyircisinin kar覺lamalara al覺nmayaca覺n覺 aç覺klad覺.

TFF'den yap覺lan aç覺klamada u ifadeler kullan覺ld覺:

"Ülkemizin Covid-19 salg覺n覺yla 1.5 y覺ld覺r verdii mücadele kapsam覺nda, toplum sal覺覺n覺n en üst seviyede korunabilmesi amac覺yla, seyircilerin Stadyumlara Giri artlar覺 yeniden belirlenmitir.

TFF Yönetim Kurulu'nun 01.07.2021 tarihli profesyonel müsabakalara stadyum kapasitelerinin %50'si oran覺nda, localara ise tam kapasite ile seyirci al覺nmas覺na ilikin karar覺nda ve yine TFF Sal覺k Kurulu'nun 28.07.2021 tarihli stadyumlara giri artlar覺 hakk覺ndaki kamuoyu duyurusunda belirttii üzere, Sal覺k Kurulumuz taraf覺ndan yeni bir deerlendirme yap覺larak Stadyuma Giri artlar覺 güncellenmitir.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yapt覺覺 toplant覺da, 2021-2022 futbol sezonu için Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine 襤likin Talimat覺 görüerek kabul etmitir.

Söz konusu talimat覺n yürürlüe girmesinden itibaren geçerli olacak Stadyum Giri artlar覺 aa覺daki ekildedir:

1. T.C. Sal覺k Bakanl覺覺'nca belirlenen a覺 takvimini* tamamlam覺 kiiler, son a覺 tarihlerini takip eden 14. günden itibaren; Covid-19 geçirmi kiiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmas覺ndan itibaren 180 gün süre ile stadyuma seyirci olarak girebilecektir.

60 GÜN SÜRE 襤ÇER襤S襤NDE AI TAKV襤M襤N襤 TAMAMLAMAYANLAR...

2. 12 ya覺n覺 tamamlam覺 ve henüz T.C. Sal覺k Bakanl覺覺'n覺n belirledii a覺 ya grubuna dahil olmam覺 kiiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yapt覺rmas覺 ve test sonucunun negatif olmas覺 art覺yla stadyuma girebilecektir. Ancak söz konusu ya grubuna T.C. Sal覺k Bakanl覺覺 taraf覺ndan a覺 tan覺mlamas覺 yap覺lmas覺 halinde, söz konusu kiiler 60 gün süre içerisinde a覺 takvimini tamamlamamalar覺 halinde, bu kiilere stadyumlara giri izni verilmeyecektir.

3. T.C. Sal覺k Bakanl覺覺 güncel uygulamas覺 kapsam覺nda, Covid-19 PCR testi yapt覺r覺lamayan 12 ya alt覺ndaki çocuklar stadyumlara giremeyecektir.

4. Talimat覺n yürürlüe girdii tarihten önce kombine bilet sat覺n alm覺 ancak a覺 takvimini tamamlamam覺 kiiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yapt覺rmas覺 ve test sonucunun negatif olmas覺 art覺yla stadyumlara girebilecektir. Ancak söz konusu kombine sahiplerinin, T.C. Sal覺k Bakanl覺覺 taraf覺ndan a覺 tan覺mlamas覺 yap覺lm覺 grupta olmalar覺na ramen 60 gün süre içerisinde a覺 takvimini tamamlamamalar覺 halinde bu kiilere stadyumlara giri izni verilmeyecektir.

5. UEFA'n覺n güncel uygulamalar覺 göz önünde bulundurularak ve kamu sal覺覺n覺n korunmas覺 amac覺yla misafir tak覺m seyirci uygulamas覺 2021-2022 sezonu boyunca yap覺lmayacakt覺r. Misafir tribünlerine sadece ev sahibi tak覺m seyircisi al覺nabilir.

6. Stadyumlarda yer alan Protokol ve Bas覺n Tribünlerine giriler, seyirci giri koullar覺na tabi olacakt覺r.

7. Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalar覺nda seyircilerin stadyuma girileri, HES entegrasyonu ile E-Bilet sistemi üzerinden al覺nan biletler ile yap覺l覺r. Bilet alacak kiilerin, HES kodu bilgilerine E-Bilet sistemi uygulay覺c覺s覺n覺n ulamas覺na onam vermesi gerekmektedir. Kiilere yönelik HES uygulama sorgulamalar覺 Localara girecek kiiler ve seyirciler için E-Bilet sistemi üzerinden yap覺lacak; Protokol Tribününe girecek kiiler için ise E-Bilet sistemi veya HES uygulamas覺 üzerinden yap覺lacakt覺r.

8. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de seyircilerin stadyumlara girileri, ev sahibi kulübün sorumluluunda HES kodu kontrolü ile yap覺lacakt覺r.
*A覺 takvimini tamamlam覺 olmak:

1. T.C. Sal覺k Bakanl覺覺 taraf覺ndan salanan a覺lardan iki doz a覺 olmak,

2. Covid-19 hastal覺覺n覺 geçirmi olup, T.C. Sal覺k Bakanl覺覺 taraf覺ndan salanan a覺lardan bir doz a覺 olmak."

0 Yorum:

Mesaj覺n覺z

襤aretli alanlar覺 doldurunuz *

襤lgili Haberler

  • Eitim
  • 10 Mart 2021 aramba
2.DNEM ARA TAT襤L OLACAK MI?
  • Son Dakika
  • 10 Mart 2021 aramba
RETMENLERDEN 81 襤LDE BASIN AIKLAMASI