LGS TERC襤H BAVURULARI BALADI

LGS TERC襤H BAVURULARI BALADI


  • 05 Temmuz 2021 Pazartesi
229 g繹r羹nt羹lenme

Millî Eitim Bakanl覺覺 taraf覺ndan Liselere Geçi Sistemi (LGS) kapsam覺ndaki merkezî s覺nav sonucuna göre yap覺lacak lise tercihleri, bugünden itibaren 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar al覺nacak. Merkezî s覺nav puan覺yla örenci alan okullar için 10 tercihte bulunulabilecek.

Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezî s覺nav puan覺na göre örenci yerletirilecek

Örenciler, Bakanl覺覺n kullan覺ma açt覺覺 tercih robotuyla istedikleri yüzdelik dilim aral覺klar覺nda hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detayl覺 bilgileri görebilecek. Tercih robotuyla okul türleri, il, ilçe ve 2020'ye ait yüzdelik dilimlerine göre arama yap覺labiliyor.

"Merkezî yerletirmede 10 tercihte bulunulabilecek"

Merkezî yerletirme; merkez s覺navla örenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eitim kurumlar覺/proje okullar覺 ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlar覺na tercihler dorultusunda merkezî s覺nav puan覺 üstünlüüne göre yap覺lacak. Örenciler, s覺navla örenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

Yerel yerletirme nas覺l yap覺lacak?

K覺lavuza göre, "8'inci s覺n覺fta özürsüz devams覺zl覺k yap覺lan gün say覺s覺n覺n azl覺覺" kriteri, merkezî yerletirme ve yerel yerletirme kriterlerinden ç覺kart覺ld覺.

S覺navla örenci alan okullarda merkezî s覺nav puan覺n覺n eitlii hâlinde yerletirme; s覺ras覺yla Okul Baar覺 Puan覺 (OBP) üstünlüü, s覺ras覺yla 8'inci, 7'nci ve 6'nc覺 s覺n覺flardaki Y覺l Sonu Baar覺 Puan覺 (YBP) üstünlüü, tercih öncelii ve örencinin doum tarihine göre ya覺 küçük olana bak覺larak yap覺lacak.

Yerel yerletirmede ise okullar覺n türü, kontenjan覺, bulunduklar覺 yere göre oluturulan ortaöretim kay覺t alan覺 ile örencilerin ikamet adresleri ve okul baar覺 puanlar覺 gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.

Tüm örenciler yerel yerletirme tercihi yapacak

Örenciler, merkezî s覺nav puan覺 ile örenci alan okullar, yerel yerletirme ile örenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

S覺nava giren ve merkezî s覺nav puan覺na sahip örenciler dahil tüm örenciler, yerel yerletirme ile örenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerletirme ile örenci alan okullar ekran覺ndan tercih yap覺lmamas覺 durumunda, örencilere merkezî s覺navla örenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekran覺 aç覺lmayacak.

Özel ortaöretim kurumlar覺na ve yetenek s覺nav覺 ile örenci alan okullara kesin kay覺t ilemini tamamlam覺 örenciler, tercihte bulunamayacaklar.

Merkezî s覺nava girmeyen örenciler ise yerel yerletirme ile örenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.

襤lk ekran yerel yerletirme için aç覺lacak

Örenciler, ilk olarak yerel yerletirme ile örenci alan okullar ekran覺ndan tercih yapabilecek. Yerel yerletirmede, tercihlerden ilk 3 okul kay覺t alan覺ndan olmak üzere en fazla 5 okul tercih edilebilecek.

Tercihlerde, ayn覺 okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Yerel yerletirmeyle örenci alan okullar için tercihlerini yaparak kay覺t ilemini tamamlayan örenciler, istemeleri hâlinde merkezî s覺navla örenci alan okullar için aç覺lacak ekrandan en fazla 10 okul, pansiyonlu okullar tercih ekran覺ndan da en fazla 5 okul olmak üzere 20 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerel yerletirme tercih ekran覺ndaki "yeil" renk, örenci için ikamet adresinin bulunduu kay覺t alan覺ndaki okullar覺; "mavi" renk, komu kay覺t alan覺nda yer alan okullar覺; "k覺rm覺z覺" renk ise il içindeki dier kay覺t alanlar覺 ile il d覺覺ndaki kay覺t alanlar覺n覺 iaret edecek.

Nakiller iki dönem sürecek

Geçen y覺lki LGS yerletirmelerinde iki dönemde yap覺lan yerletirmeye esas nakiller, bu y覺l da iki dönemde gerçekletirilecek. Her dönemde, merkezî s覺nav puan覺 ile örenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerletirmeyle örenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yap覺labilecek.

Yerel yerletirmeyle örenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerletirmede tercihine yerleen örencilerin, yerletirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kay覺t alan覺ndan okul ve farkl覺 tür tercih etme zorunluluu bulunmayacak. Ancak tercihlerine yerleemeyen örenciler, yerletirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kay覺t alan覺ndan seçmek kayd覺yla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

Tercihlerde ayn覺 okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Sonuçlar 26 Temmuz'da aç覺klanacak

Özel ortaöretim kurumlar覺n覺n kay覺t ilemleri, yetenek s覺nav覺yla örenci alan okullar覺n i ve ilemleri ile kay覺tlar覺 bugünden itibaren 16 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

Özel öretim kurumlar覺na kay覺t ilemini tamamlayan örencilere tercih ekran覺 aç覺lmayacak. Örenciler, tercih süresi içerisinde kay覺tlar覺n覺 iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

Yerletirme sonuçlar覺, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

2 bin 91 liseye merkezî s覺nav puan覺yla örenci al覺nacak

Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi s覺nav puan覺na göre örenci yerletirilecek.

Bu kapsamda, s覺navla örenci alan okullara toplam 177 bin 500 örenci al覺nacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayr覺ld覺.

0 Yorum:

Mesaj覺n覺z

襤aretli alanlar覺 doldurunuz *

襤lgili Haberler

  • Spor
  • 02 Eyl羹l 2021 Perembe
NL OYUNCU FUTBOLCU OLDU